Mere effektiv håndhævelse af ophavsretskrænkelser på internettet

Politik

07/10/2014 12:34

Suleman Haider

Teleindustrien har indgået en ”Code of Conduct” med Rettighedsalliancen. Aftalen sikrer, at når en domstol har afgjort, at et teleselskab skal gennemføre såkaldt DNS-blokering (domaine name system-blokering) af en hjemmeside, så vil alle teleselskaber også gennemføre en blokering af samme hjemmeside. Og det vil ikke længere være muligt at få adgang til hjemmesiden.

Kulturminister Marianne Jelved siger:
”Ophavsretten er et vigtigt fundament for, at kunstnerne modtager betaling, når nogen udnytter deres værker online. Det er vigtigt, at rettighedshaverne kan håndhæve deres rettigheder, når de oplever, at deres musik, film, bøger mv. ligger online og bliver brugt uden deres tilladelse. Jeg er glad for, at rettighedshaverne og teleselskaberne også på dette område samarbejder om at sikre, at vi har mest muligt kreativt og lovligt digitalt indhold. Den nye Code of Conduct er et vigtigt tiltag i denne indsats.”

Direktør Jakob Willer, Teleindustrien, siger:
”I Teleindustrien finder vi det vigtigt at sikre en hurtig og effektiv implementering af myndighedsafgørelser på tværs af hele branchen. Samtidig er det vigtigt at sikre udviklingen af lovlige tjenester på nettet, hvor forbrugerne kan finde det, de søger, og kunstnerne kan få betaling for det, de har skabt. På blokeringssiderne henviser vi til www.sharewithcare.dk, hvor man kan se en oversigt over lovlige indholdstjenester.”

Leder af Rettighedsalliancen Maria Fredenslund siger:
”Det er et vigtigt samarbejde, vi har i forbindelse med blokeringer af ulovlige hjemmesider, og især skal den fælles kommunikation fremhæves. For når en side blokeres, kommunikeres der et fælles budskab fra myndigheder, tele- og rettighedsbranche om, hvorfor det er blokeret, og hvor brugerne kan finde vej til at få oplevelserne på en lovlig måde. Den fælles kommunikation blev udviklet i Share with Care-samarbejdet og vil nu fortsætte som en del af den nedskrevne Code of Conduct. Og vi er slet ikke færdige med at udvikle måder at samarbejde på, hvor vi står sammen om at gøre det nemt for alle os på internettet bare at bruge af de mange gode lovlige tjenester.”

Code of Conducten sikrer, at afgørelser om DNS-blokering af hjemmesider rettet mod et af Teleindustriens medlemmer – eller eventuelt en anden i Danmark hjemmehørende internetudbyder – gennemføres senest 7 arbejdsdage efter, at afgørelsen er blevet meddelt Teleindustriens medlemmer.

Den nye Code of Conduct er en opfølgning på ophavsretspakken fra juni 2012, som indeholder en række tiltag til at fremme lovligt indhold på internettet. Blandt øvrige initiativer er fx den fælles oplysningskampagne ”Share With Care”, som Rettighedsalliancen, Teleindustrien, DI ITEK og Kulturministeriet har gennemført (www.sharewithcare.dk).

Mest Læste

Annonce