Ny analyse af idrættens økonomi og struktur

Velfærd

07/04/2014 09:17

Freja Eriksen

Revisionsfirmaet KPMG har kortlagt idrættens struktur og økonomi. Rapporten viser, at mange danskere dyrker idræt. De etablerede idrætsforbund har fortsat stor tilslutning, men et stigende antal danskere vælger også at dyrke idræt og motion uden for foreningerne. Samtidig påpeger analysen en række områder, hvor der er forbedringspotentiale.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

Idrætten spiller en samlende og demokratisk dannende rolle i det danske samfund, og jeg er glad for at se, at stadig flere danskere dyrker idræt. KPMGs analyse er en grundig gennemgang af dansk idræt anno 2014 og den danner et godt udgangspunkt for en politisk drøftelse af, hvordan de statslige midler til dansk idræt skal fordeles fremadrettet.

Analysen viser blandt andet:

• Danskernes idrætsdeltagelse er firedoblet siden 1964, hvor man lavede den første undersøgelse af danskernes idrætsvaner. 64 % af alle danskere over 16 år dyrker jævnligt idræt. 86 % af alle børn i alderen 7 – 15 år dyrker jævnligt idræt

• Siden 2007 er der sket en stigning i antallet af danskere (fra 18 % til 20 %), der dyrker idræt uden for foreningerne. Fx i fitnesscentre eller andre private centre. Det sker dog ikke på bekostning af deltagelse i idrætsforeningerne. 41 % af danskerne er fortsat medlemmer af en forening.

• De tre hovedorganisationer Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidræt har en række overlappende aktiviteter: Bl.a. rådgivning, analyse, udviklingspuljer og projekter, idrætsaktiviteter og kompetenceudvikling. KPMG anbefaler endvidere, at man ser på mulighederne for effektivisering af de administrative opgaver i organisationerne fx ved et samarbejde.

• Foreninger og kommuner er generelt meget tilfredse med samarbejdet med idrætsorganisationerne, men peger på forbedringspotentialer fx i form af en højere grad af samarbejde mellem organisationerne.

• KPMG anbefaler, at man ser på pengestrømme, bestyrelser og løsningen af administrative opgaver i Anti Doping Danmark, Idrættens Analyseinstitut, Sport Event Denmark, Team Danmark, Lokale og Anlægsfonden og Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Hent udredningen her

 

Mest Læste

Annonce