Nu skal kendere inden for musikskoleområdet tænke nyt i en tænketank. Billedet er fra musikskolernes elevkoncert i Tivoli.

Ny tænketank om musikskolerne

Velfærd

01/03/2016 12:30

Nick Allentoft

Kulturminister Bertel Haarder stiller skarpt på musikskolerne og opretter en ny tænketank.

Musikskoletænketanken skal danne et overblik over musikskoleområdet og udpege de væsentligste udfordringer, som musikskolerne i Danmark står over for i de kommende år.

Kulturminister Bertel Haarder siger:

”Musikskolerne er en stor kulturpolitisk succes, men tiden er kommet til at tænke nyt om, hvordan musikskolerne kan komme ud til flere børn og sikre bredden, bl.a. ved at udnytte de muligheder, der ligger i samarbejde med folkeskolen. Også når det gælder musikskolernes vigtige talentarbejde, herunder arbejdet med kønsbalance i rekrutteringen af talenter, er der brug for handling. Derfor nedsætter jeg en tænketank, som skal komme med nye ideer og visioner for både bredde og talent. For mig er bredde og elite hinandens forudsætninger – også på musikskolerne.”

Tænketanken skal formulere anbefalinger om, hvordan de nuværende og fremtidige udfordringer kan tackles. Det er bl.a. udfordringer som dalende elevtal og kønsstereotyper i børn og unges instrumentvalg. Målet er bl.a. at gøre strukturen for musikskoleområdet i stand til at håndtere de forandringer og nybrud, der sker, og skabe nye udviklingsmuligheder for musikskolerne.

Tænketanken består af følgende 10 medlemmer:
• Formand for tænketanken: Direktør Søren Bojer Nielsen, Det Obelske Familiefond
• Henrik Sveidahl, rektor for Rytmisk Musikkonservatorium
• Martin Gade, vicerektor for Syddansk Musikkonservatorium, tidligere leder af Holstebro Musikskole
• Inge Marstal, professor emerita ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
• Asbjørn Keiding, sekretariatschef i LandsdelsOrkesterForeningen og medlem af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik
• Lena Schnack-Mertz, formand for DMKL, Danske Musik- og Kulturskoleledere
• Klaus Lynbech, formand for DAMUSA Danmarks Musikskolesammenslutning
• Sofie Plenge, konsulent indenfor bl.a. musikskoleområdet, udpeget af Kommunernes Landsforening
• Steen Lindgaard, kulturchef i Viborg Kommune, udpeget af Børne- Kulturchefforeningen
• En repræsentant for musikskolernes elever, som udpeges efterfølgende

For at skabe ejerskab og klangbund for forandringer skal tænketanken forankres bredt i musikskolemiljøet og hos kommunerne. Arbejdet forventes afsluttet juni 2017.

Tænketanken vil kunne trække på en række eksperter. Dette gælder bl.a. den statslige musikskolekonsulent, andre eksperter med musikpædagogisk viden og/eller viden om det professionelle og kommercielle musikliv, aktører med bred erfaring inden for børne- og ungdomsarbejde samt aktører med viden og erfaring om talentarbejde m.v. 

Læs kommissorium for Musikskoletænketanken her 

Mest Læste

Annonce