Satspulje: 11,34 mio. kr. til idræt for udsatte borgere

Velfærd

13/10/2015 12:44

Nick Allentoft

Udsatte grupper og personer med særlige sociale behov får nu bedre mulighed for at dyrke idræt og motion. Organisationerne Idræt for Sindet, Ombold og Dansk Udsatte Idræt modtager hver 3,78 mio. kr. i perioden 2015-2018.

Kulturminister Bertel Haarder siger:
”Idrætten er fuld af glæde, stræbsomhed og fællesskab, og derfor kan den styrke vores sundhed, selvværd og sociale netværk. Nogle gange kan idrættens frirum endda åbne en vej ud af misbrugsproblemer og social isolation. Derfor er det vigtigt, at alle har mulighed for at dyrke idræt, uanset sociale udfordringer eller psykiske problemer. Jeg er glad for, at jeg med udmøntningen af satspuljemidlerne kan understøtte idrætsdeltagelsen for udsatte voksne.”

Med en samlet bevilling på 11,34 mio. kr. til de tre landsækkende idrætsorganisationer Idræt for Sindet, Ombold og Dansk Udsatte Idræt vil personer med særlige sociale behov i fremtiden får bedre mulighed for at dyrke idræt og motion. De økonomiske tilskud kommer udsatte borgere i hele landet til gode, bl.a. i form af støtte til idræt for hjemløse, sindslidende og socialt udsatte mennesker, herunder brugere af væresteder. 

Fakta 
Ombold, Idræt for Sindet (v. Dansk Arbejder Idrætsforbund) og Dansk Udsatte Idræt (v. Landsforeningen af VæreSteder) organiseres af landsdækkende organisationer med rødder i civilsamfundet. Tilskudsmidlerne er en udmøntning af satspuljeaftalen for 2015-2018, delaftale for børne-, ligestillings-, integrations- og socialområdet. Aftalen blev indgået mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i efteråret 2014.

Mest Læste

Annonce