Stop rovdriften på den offentlige ældrepleje!

Velfærd

12/2/19 8:21

Mette Rahbek

Hvorfor vælger man at lukke et velfungerende og nyrenoveret offentligt plejecenter til fordel for et privat?

Jeg er virkelig ærgerlig over at Odense Byråd, med undtagelse af Alternativet og Enhedslisten, har vedtaget at lukke Hjallese Plejecenter; et velfungerende og nyrenoveret hjem for over 60 ældre beboere. Jeg er endnu mere ærgerlig over, at det sker fordi et nyt, privat plejecenter åbner. Det kan umiddelbart ligne skjult kommunal støtte til et privat firma…

Er det menneskelige perspektiv ikke længere relevant for de tillidsvalgte i Odense byråd? Er vi nået dertil, hvor økonomi sættes højere end menneskelige værdier og behov? Er alle de fine ord og visioner på Odense Kommunes hjemmeside bare varm luft?

Ifølge Danmarks Statistik (2018) forventes gruppen af 65-79-årige at øges med 58.000 (7% flere end i dag) og gruppen +80 år, at øges med 150.000 personer (58% flere end i dag) i løbet af de næste ti år.

Dette er ikke nyt, det er noget vi har vidst i mange år. Alligevel ser det nu ud til at komme bag på mange. Hvad har rådmanden tænkt sig at gøre ved det fremadrettet? Hvad koster det at opføre eller købe, nye velegnede plejecentre, når vi inden længe står og mangler pladser? Kan det klares for 12 millioner?

Hvorfor er mulighederne for andre boformer ikke blevet debatteret i forvaltningen og byrådet? Boformer, designet omkring muligheden for social interaktion blandt forskellige aldersgrupper, hvor fx studerende får mulighed for at leje sig ind i nogle af de ledige boliger, gavner ikke kun den økonomiske og bæredygtige bundlinje - det gavner i endnu højere grad den sociale bundlinje og dermed livskvaliteten for alle involverede. Nye bo- og leveformer er desuden også en vej til at reducere vores samlede økologiske fodspor og samtidig opnå større menneskelig trivsel.

Alternativet ønsker at prioritere offentlige investeringer i boligområder og projekter, hvor det sociale, økologiske og kulturelle er sammentænkt i helhedsløsninger, designet til gavn for børn og voksne i alle aldre. Vi mener at sociale behov skal tænkes mere ind i byplanlægning generelt, så der skabes naturlige og attraktive rum, hvor mennesker kan mødes, og det sociale liv kan udfolde sig.

Sagen her efterlader mange ubesvarede spørgsmål. Og jeg er glad for, at Alternativet Odense har sendt forvaltningen en lang liste af spørgsmål som vi håber på snarlig og uddybende svar på!

Annonce