Auken: Vandråd giver vandområdeplaner lokalt liv

Bæredygtighed

15/11/2013 10:09

De kommende vandområdeplaner skal ikke laves bag lukkede døre. Derfor fremsætter miljøminister Ida Auken i dag ny lov om vandplanlægning, der blandt andet giver mulighed for at indføre lokale vandråd.

Sportsfiskere, landmænd og andre med interesse i lokale åer og vandløb kan fremover få mere indflydelse på det danske vandmiljø.

Det kan ske i lokale vandråd, som miljøminister Ida Auken vil give mulighed for at indføre som en del af de næste vandplaner.

- De første vandplaner blev lavet af den tidligere regering uden nogen form for inddragelse af omverdenen. Det vil jeg lave om på, og derfor skal der i de næste vandområdeplaner kunne oprettes lokale vandråd, som kan komme med forslag til forbedringer af vandmiljøet. Jeg synes, det giver god mening, at de lokale organisationer og foreninger giver deres besyv med, når det handler om lokale vandløb, siger Ida Auken. 

Forslaget om at indføre vandråd er en del af det nye koncept for vandplanlægning, der er fremsat i Folketinget i dag.

Loven danner ramme om de kommende vandområdeplaner som skal gælde fra 2016-2021.

Interessenter skal på banen
Danmark er delt op i 23 vandoplande, og der kan oprettes ét vandråd for hvert – dog flere for de største oplande. Det er kommunerne, der skal oprette vandrådene, hvis interessenterne ønsker det.

Deltagerne kan være erhvervs- og interesseorganisationer som Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Danva, Friluftsrådet, sportsfiskerne, lokale organisationer osv.

- Vandrådene kan diskutere, hvad der giver mest mening i det enkelte vandløb. Er det fjernelse af spærringer i åen, genslyngninger eller noget helt tredje. Det skal de være med til at vurdere, så vi i sidste ende får den bedst mulige løsning, siger Ida Auken.  

Den nye lov om vandplanlægning indeholder ud over de nye vandråd også forslag, der skal gøre vandplanerne mindre bureaukratiske at arbejde med for både kommunerne og staten.

Klageadgangen ændres også, så man kan ikke klage over, hvordan vandområdeplanen er blevet til, eller hvilke mål der politisk er vedtaget. Det bringer klageadgangen på linje med det øvrige natur- og miljøområde, og man kan fortsat klage over konkrete afgørelser, hvis man som landmand eller virksomhed bliver påvirket af vandområdeplanen.

Mest Læste

Annonce