Dansk EU formandskab baner vej for en grøn omstilling af Europa

11/06/2012 00:00

Miljøministeriet

EU's miljøministre er i dag blevet enige om rammerne for det 7. miljøhandlingsprogram og har dermed sat en ambitiøs kurs for miljøpolitikken i Europa for 2020 og frem.

Det 7. miljøhandlingsprogram har haft høj prioritet for det danske EU-formandskab. Allerede på det uformelle EU-miljøministermøde i Horsens den 18. april i år drøftede EU´s miljøministre indholdet af det 7. miljøhandlingsprogram.

Rådet giver med dagens beslutning Kommissionen en klar melding om, at Rådet ønsker et 7. miljøhandlingsprogram, der kan sætte en stærk politisk retning på miljøområdet mod 2020 og frem. Hovedelementerne er en ambitiøs 2050-vision, hurtigere implementering og styrkelse af EU’s miljøpolitik og lovgivning, konkrete målsætninger og en omstilling til en grøn økonomi. Trods modstand på enkelte punkter fra et par delegationer lykkedes det på rådsmødet at skabe enighed om stærke rådskonklusioner.

Formanden for Miljørådet Ida Auken udtaler:

Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes for det danske formandskab at sætte en ambitiøs retning for miljøpolitikken frem til 2020 og videre. Et grønt Europa er en af de danske hovedprioriteter, og med dagens beslutning har vi taget vigtige skridt til at implementere EU’s miljølovgivning hurtigere, til at lave ny lovgivning og ikke mindst til at omstille Europa til en grøn økonomi. Det er en stor dag for Europas miljø og et stærkt signal til alle verdens lande, som mødes i Rio lige om lidt, om at EU vil skabe en ressourceeffektiv grøn økonomi."

EU’s miljøministre har i dag besluttet, at det 7. Miljøhandlingsprogram bliver den overordnede strategiske ramme af EU’s miljøpolitik, og at programmet skal baseres på en ambitiøs vision for 2050. Der skal sættes mål for 2020, og fremskridt skal måles.

Med Miljøministerrådets konklusioner i dag beder Rådet Kommissionen om at komme med forslag til handlinger inden for en lang række områder, herunder nye initiativer om f.eks. om bæredygtige byer, kemikalier, klimatilpasning og vand. Derudover beder Rådet Kommissionen om at komme med forslag til omstilling til en grøn økonomi - herunder afkobling af økonomiske aktiviteter fra ressourceforbrug, udfasning af miljøskadelige subsidier, grønne indkøb og udvikling af nye og bedre måder at måle fremskridt på end BNP.

Mandat til COP11
Det danske formandskab var også medvirkende til at få et stærkt mandat til de kommende forhandlinger på COP 11 - Biodiversitetskonventionen, som vil blive afholdt i Hyderabad, Indien den 5.-19. oktober 2012.

Ida Auken siger:

"EU er en nøglespiller i bevaring af biodiversitet globalt, regionalt og nationalt. Jeg er glad for, at vi kunne blive enige om et stærkt mandat til de kommende forhandlinger. EU ikke kun en af de største bidragsydere med midler til at bevare biodiversitet globalt, men vi er også leder, der agerer, når handling er påkrævet. Jeg ved, at forhandlingerne på COP 11 vil være vanskelige i lyset af den globale finansielle krise, men jeg er stolt af at sige, at EU ikke vil fravige sit ansvar og vil fortsat være en nøglespiller i bevarelsen af den globale biodiversitet."

Mest Læste

Annonce