Fem nye vandveje til de næste vandplaner

23/10/2012 14:53

Miljøministeriet

Miljøminister Ida Auken præsenterede i dag fem nye vandveje som opfølgning på Vandtopmødet på Lykkesholm.

Fællesskab om fakta i stedet for kamp om tal. Målretning af indsatsen til de steder, hvor den virker bedst. Alternativ finansiering til skattekroner. Større lokalt medejerskab til, hvordan vandplanerne skal føres ud i livet. Øget inddragelse af alle - fageksperter og andre - der kan bidrage til at skabe de bedste fælles løsninger.

Det er hovedpointerne i de fem vandveje, som miljøminister Ida Auken i dag har præsenteret som sit bud på, hvad pejlemærkerne skal være for 2. generationsvandplanerne fra 2015-2021.

Vandvejene er formuleret oven på et nyt og fælles forståelsesgrundlag, som blev etableret på Vandtopmødet på Lykkesholm i september, hvor ministeren i 24 timer samlede landbrug, grønne organisationer og andre med interesse i vandplanerne.

Den 1. vandvej: Vidensgrundlaget
Få skabt fællesskab om fakta. Ny viden skal afprøves og dokumenteres i samarbejde med forskere, landbrug, erhvervsliv, organisationer og andre myndigheder.

Den 2. vandvej: Virkemidler
Målretning af indsatsen til de steder, hvor der kan opnås den største gevinst for vandmiljøet.

Den 3. vandvej: Finansiering
Vandplanerne må ikke koste skatteborgerne flere penge, så mulighederne for anden finansiering og mere fleksibilitet i EU-midler skal afsøges.

Den 4. vandvej: Folkeligt engagement
Større lokal inddragelse i, hvordan vandplanerne skal gennemføres i det enkelte område.

Den 5. vandvej: Samarbejdsproces og rollefordeling
Miljøministeren og Miljøministeriet har ansvaret for at fastlægge overordnede mål og rammer, så Danmark kan overholde EU's vandrammedirektiv.

I alle fem vandveje er der nyt at hente i forhold til processen og indholdet af de første vandplaner, som trådte i kraft i december 2011. Men især ambitionen om at målrette indsatsen yderligere og skabe større lokal forankring er noget, der kræver større ændringer i den måde, man gør tingene på i dag.

Miljøminister Ida Auken siger:
- Vi vil gerne tænke nyt, fordi vi tror, det vil føre til bedre vandplaner - og dermed renere vand. Det er mine forslag til vandveje et udtryk for. Så er det klart, at det også kræver, at vi gør nogle ting anderledes end i dag, og at det ikke er sikkert, vi lige nu har det præcise svar på en ny løsning. Men det vigtige er, at vandvejene er lagt ud. Vi skal have noget at sigte efter.

Vandvejene udpeger de store sigtelinjer, men det er Natur- og Landbrugskommissionen, der har fået til opgave af regeringen at komme med mere konkrete bud på sammenhængende løsninger for ren natur og et landbrugserhverv i vækst. Natur- og Landbrugskommissionen kommer med sine anbefalinger til marts næste år.

Læs mere: Et fælles forståelsesgrundlag - og fem vandveje frem mod de næste vandplaner (E-paper)

Mest Læste

Annonce