Fremtidens renseanlæg er fundet

Bæredygtighed

10/9/13 8:45

Freja Eriksen

Miljøminister Ida Auken og Vandsektorens Teknologiudviklingsfond giver 15 mio. kroner til at etablere nyt spildevandsanlæg i særklasse.

Billund er kommunen, der i 2016 vil kunne præsentere den ypperste teknologi, når det gælder rensning af spildevand og optimal udnyttelse af slam.

Med 15 mio. kroner fra Program for Grøn Teknologi og Vandsektorens Teknologiudviklingsfond og en egenfinansiering på mindst 45 mio. kroner bliver projektet Billund Bio Refinery et demonstrationsanlæg i fuld størrelse. Det skal vise eksportmarkeder, hvad Danmark kan levere indenfor spildevandsrensning.

- Projektet rummer ny teknologi, som er unik på verdensplan og giver flere gevinster, som gavner både miljøet og beskæftigelsen. Først og fremmest er der lagt op til en endnu mere effektiv rensning af spildevandet og et overskudsenergiproducerende anlæg. For det andet anvender man noget af den energi, der findes i slam til at drive selve anlægget og sparer derved ressourcer. Det er dansk innovation, når det er bedst, og det kan være med til at profilere Danmark som foregangsland i vandsektoren, siger miljøminister Ida Auken.

Ud over en bedre rensning af spildevandet og energiudnyttelse af slammet, vil man også arbejde videre med at udvikle en lugtfri gødning fra blandt andet spildevandsslam, der kan sælges til landbruget.

- Med Billund BioRefinery får vi nu et kraftcenter med meget stærk appel, hvor besøgende fra hele verden kan studere dansk miljøteknologi kun et kvarters kørsel fra Billund Airport. Vi har vist vejen gennem 15 år indenfor bioforgasning, og vi glæder os til at løfte spildevandsteknologien længere ind i fremtiden i tæt samarbejde med Krüger, siger bestyrelsesformand for Billund Vand A/S, Jørgen Krab Jørgensen.

Det nye state-of-the-art demonstrationsanlæg er en del af regeringens vækstplan for vand, bio og miljøløsninger. De afsatte midler til grøn teknologi er aftalt mellem regeringen og Enhedslisten.

Det er det kommunalt ejede Billund Vand A/S, der står for projektet, mens Krüger står for teknologien på anlægget. 

Annonce