Frie data gavner miljø og vækst

12/10/2012 14:15

Miljøministeriet

Miljøministeriets kort og højdemodel bliver nu gratis for alle. Virksomheder får nye muligheder for at udvikle apps og GPS-løsninger til gavn for vækst og miljø. Fra den 1. januar 2013 bliver landkort, matrikelkort og Danmarks højdemodel fra Miljøministeriet gjort frie for både virksomheder, borgere og den offentlige sektor.

- Det er historisk, at vi nu letter på låget til den skattekiste af informationer det offentlige Danmark sidder på. Og når frie miljødata både kan gavne miljøet og væksten i Danmark, kan det kun gå for langsomt med at sætte dem fri, siger miljøminister Ida Auken.

Højdemodellen er afgørende for bl.a. arbejdet med klimatilpasning og indsatsen mod oversvømmede byer og kældre efter skybrud. Og landkort af høj kvalitet vil fx gøre det nemmere for virksomheder at planlægge deres samlede logistik af varer og ydelser, så de sparer tid, penge og gavner miljøet.

- Med de frie data kan vi få bedre og mere detaljerede kort på internettet, på apps og i GPS'er. Jeg er sikker på, at flere virksomheder og kreative iværksættere vil udvikle løsninger, som vi slet ikke kan forestille os på nuværende tidspunkt, siger miljøminister Ida Auken

En finsk undersøgelse viser da også, at frie data gavner vækst og iværksættere. Ifølge undersøgelsen vil frie data forøge væksten med 15 procent hos de virksomheder, der er afhængige af offentlige geografiske data. Og i Østrig blev efterspørgslen efter kortdata tidoblet og brugen af matrikelkort steg 250 procent efter de blev gjort frie. Tilsvarende eksempler findes i Spanien og Australien.

Fakta
KL og Regeringen er blevet enige om at forbedre og samle de offentlige registre med grunddata, og samtidig stille oplysninger til rådighed for virksomheder, den offentlige sektor og private. Når initiativerne er fuldt indfasede i 2020 forventes de samfundsmæssige gevinster at være cirka 800 millioner kroner om året. Læs mere om grunddatainitiativet på Finansministeriets hjemmeside.

Grunddata kan fx være virksomhedernes CVR-numre eller ejendommes matrikelnummer. Altså data, der bruges igen og igen på tværs af hele den offentlige sektor, for at opkræve ejendomsskat, udbetale sociale ydelser eller forebygge oversvømmelser.

Miljøministeriet frigiver landkort, matrikelkort og Danmarks højdemodel fra Kort & Matrikelstyrelsen. Se mere her.

Mest Læste

Annonce