Ida Auken: Mere vild natur i byerne

Bæredygtighed

17/04/2013 12:46

Miljøministeriet

Idékatalog skal inspirere kommuner, boligforeninger og virksomheder til at slippe mere natur ind i byen, så byerne både bliver grønnere, men også bliver bedre til at opsuge regnvand.

Mere byjungle og mindre beton kunne være slagordet for den byudvikling, miljøminister Ida Auken har som mål at indføre. Hun vil have grønnere byer, der øger indbyggernes trivsel og hjælper naturen.

-I takt med at byerne vokser, kommer mange planter og dyr under pres. Vi skal skabe rum i byen, hvor der er plads til vilde planter, dyr, insekter og fugle. Inspirationskataloget skal give det bedst mulige afsæt for arbejdet med at gøre byerne lidt vildere. Det vil være en stor gevinst for både mennesker og natur, siger miljøminister Ida Auken.

For at fremme den udvikling præsenterer Miljøministeriet et idékatalog, der samler viden og erfaringer med at skabe en varieret og opfindsom natur, hvor der før bare var asfalt og stenbro.

Natur er også klimasikring
En af ideerne er, at man laver vilde hjørner i offentlige parker og private haver ved simpelthen at lade plæneklipperen køre uden om. Man kan også skåne den natur, der er vokset frem på byens mange tomme byggepladser og lade små træer og buske stå. Flere søer, sumpede områder og grønne tage kan give bedre levevilkår for urter, fugle og insekter, som trives i nærheden af vand, og det kan samtidig være med til at forhindre oversvømmelser som følge af skybrud, fordi vandet opsuges.

Landets kommuner skal inden udgangen af 2013 udarbejde klimatilpasningsplaner. Økonomiaftalen med KL har åbnet op for, at der kan bruges 2,5 milliarder kroner på tiltag, der blandt andet forebygge oversvømmelser.

Idekataloget er udarbejdet af Habitats aps og kan læses her.

Mest Læste

Annonce