Miljøminister gør livet lettere for landmænd

07/11/2012 12:43

Miljøministeriet

Miljøminister Ida Auken letter nu den tunge sagsbehandling på husdyrområdet. Landmænd får nemmere ved at pleje naturarealer, afprøve nye miljøteknikker og omlægge til økologisk svineproduktion.

Danske landmænd får fremover en enklere hverdag, når de laver mindre ændringer på bedriften. Miljøminister Ida Auken gennemfører nye regler, der gør bureaukratiet mindre, når landmændene for eksempel omlægger til økologisk svineproduktion, afprøver nye miljøteknikker eller plejer naturområder ved at køer, får eller andre dyr græsser på arealerne.

Regeringen arbejder intenst for en grøn omstilling af Danmark. Derfor er det også vigtigt, at der bliver skabt gode muligheder for, at landmændene kan afprøve nye miljøteknologier på gårdene. Det er de nye regler med til at fremme. Samtidig giver reglerne bedre muligheder for at omlægge til økologi.

- Nu bliver det nemmere for landmændene at lave mindre tilpasninger i deres husdyrproduktion. Mange landmænd har tidligere oplevet, at det kunne tage lang tid at få lov til at lave selv små ændringer på husdyrbruget. Det gør vi nu op med på en række områder, så det bliver hurtigere og enklere at få grønt lys. For eksempel får landmændene hurtigere lov til at anskaffe sig græssende dyr - det er afgørende for plejen af vores naturarealer, siger miljøminister Ida Auken.

De nye regler sparer tid og penge for landmændene og letter administrationen i kommunerne. Hvis landmanden opfylder en række betingelser i de nye regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bliver det nemlig overflødigt med en miljøgodkendelse. For eksempel må det ikke føre til yderligere forurening at afprøve ny miljøteknologi.

- Vi skal have mere økologisk kød i kølediskene. Det er det, forbrugerne efterspørger både herhjemme og i udlandet. Vores ønske er, at dobbelt så meget landbrugsjord bliver dyrket økologisk allerede om otte år. Derfor skal de nye regler blandt andet være med til at give økologien vind i sejlene, siger Ida Auken.

Mest Læste

Annonce