Ny fingerplan gør hovedstadsområdet grønnere

Infrastruktur

30/08/2013 10:37

Nick Allentoft

Hovedstadsområdet skal være grønnere, klimasikringen skal være bedre og der skal være flere cykler og mere offentlig transport. Det tager miljøminister Ida Auken højde for i Fingerplan 2013, der nu er klar.
    Friluftsområderne i hovedstadsområdet, der strækker sig som grønne kiler fra Lyngby i nord over Gladsaxe, Glostrup, Roskilde og Køge Bugt i syd, bliver nu endnu grønnere med Fingerplan 2013, som miljøminister Ida Auken lægger frem i dag.   Kommunerne i hovedstadsområdet har længe været i fuld gang med at lave de kommuneplaner, der skal være færdige i 2013, og med Fingerplanen kan de sidste brikker i de lokale planer falde på plads.   - København og hovedstadsområdet er i rivende udvikling, og indbyggerne vil bo i byer, hvor der er taget højde for klimasikring og et godt friluftsliv. De vil kunne cykle eller hoppe på toget, når de skal på arbejde, og det kræver planlægning i det lidt større perspektiv, der rækker ud over kommunegrænserne. På den måde får vi skabt en mere attraktiv storbyregion, der kan tiltrække virksomheder og samtidig være et dejligt sted for folk at bo, siger miljøminister Ida Auken.   Fingerplanens nuværende grønne kiler udvides og suppleres med grønne bykiler. Planen giver mulighed for at lave rekreative anlæg, der samtidig kan fungere som opsamlingsbassiner for regnvand i tilfælde af skybrud. De store sammenhængende friluftsområder vil blive forbundet af stisystemer og være til gavn for både beboerne i hovedstaden og borgerne i oplandet.   Den nye Fingerplan vil også bane vejen for et nyt, sammenhængende regionalt cykelstinet, og der bliver mulighed for nye byudviklingstiltag ved hovedfærdselsåren Ring 3, der omkranser København.   Miljøordfører for Det Radikale Venstre, Lone Loklindt, tilføjer:   -Vi skal sikre, at erhvervslivet kan komme til at ligge i nærheden af de store færdselsårer og i nærheden af nuværende og fremtidige stationer. Det gør livet nemmere for pendlerne, men kan også få flere byboere til at lade bilen stå. Og vi skal give plads til, at hospitaler kan udvides og skabe gunstige forhold for vores forskningsinstitutioner, så vi får størst muligt udbytte af de gode synergier, der opstår mellem erhvervslivet og forskningsmiljøet, siger Lone Loklindt.   Det forventes, at et stærkere samarbejde mellem forskningsmiljøet omkring eksempelvis DTU Risø ved Roskilde Fjord og det private erhvervsliv vil kunne skabe nye arbejdspladser.

Mest Læste

Annonce