Ny planlovspakke skal løfte hele landet

Politik

07/05/2015 11:29

Suleman Haider

Regeringen er klar med nyt udspil, der skal give kommunerne bedre muligheder for at fremme væksten.

Kommunerne får færre regler og mere albuerum, når der skal skabes udvikling i landdistrikterne.

Det er resultatet af et nyt udspil fra regeringen med en række nye initiativer, der blandt andet giver mulighed for en hurtigere opsætning af mobilmaster. Virksomheder i nedlagte landbrugsbygninger får lettere ved at udvide uanset antal ansatte. I dag må virksomhederne maksimalt have fem medarbejdere, hvis de vil udvide uden en landzonetilladelse.

- Det er vigtigt, at der er vækst- og udviklingsmuligheder i hele Danmark – også i yderområderne. Derfor gør vi det nemmere at etablere og udvide erhverv, så vi kan få skabt nye arbejdspladser. Vi er sammen med kommunerne ved at lægge sidste hånd på et servicetjek af planloven. Vi har lyttet til kommunernes ønsker, og det afspejler sig i udspillet, der indeholder helt konkrete initiativer, der skal understøtte væksten i yderområderne og give provinsbyerne bedre muligheder for vækst, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen siger:
Med det her udspil rydder vi en række forhindringer af vejen for udvikling i landdistrikterne, men samtidig fastholder vi en god beskyttelse af vores vigtigste råstof – naturen. Jeg har lyttet til de mange ideer og ønsker, som jeg møder på mine ture rundt i landet, og jeg er rigtig glad for, at vi som regering i fællesskab kan sikre, at Danmark ikke knækker over.

Flere ansatte og større butikker

For at styrke butikslivet i bymidterne åbner regeringen også for friere rammer for udvalgsvarebutikker som elektronikbutikker i bymidterne. 

- Det er helt afgørende, at vi fastholder handlen i byen, hvis købstæderne også i fremtiden skal være gode og levende byer. Samtidig efterspørger folk også større butikker og med den her åbning, vil bymidterne få nyt liv, siger Kirsten Brosbøl.

Læs fakta om lempelser i planloven

Mest Læste

Annonce