Tæt på enighed om grøn økonomi

Bæredygtighed

20/6/12 10:11

Nick Allentoft

I Rio er verden ved at blive enig om vigtigheden af omstilling til en global grøn økonomi. Og mange af EU's og Danmarks mål er kommet med i den aftale, der er lagt frem i dag efter mange dage og afteners intense forhandlinger.

- Vi har sat en ny dagsorden i dag. Der tegner sig en enighed om, at miljøet skal ind i økonomiens maskinrum, og at omstilling til en grøn økonomi er for alle lande - rige som fattige, siger Ida Auken, der som EU formand frem til i dag har ledet forhandlingerne i Rio.

I den nye aftale fra Rio lægges op til at alle lande anerkender, at omstilling til en grøn økonomi forbedrer mulighederne for at sikre, at der er natur -ressourcer nok til alle også i fremtiden.

- Vi har i dag fået et oplæg til en aftale som er langt mere forpligtende, end det, der lå på bordet for bare 3 dage siden. Det er klart, at aftalen ikke indeholder fremskridt på alle punkter, og at den ikke er perfekt, men det er lykkedes at få rigtig mange af de mål, vi ønskede med i teksten, siger Ida Auken

Danmark og EU har arbejdet hårdt for at få en ambitiøs aftale med klare mål for vigtige naturressourser som vand, oceaner og landbrugsjord. Og i det oplæg der er fremlagt af de brasilianske værter indgår mål for universel adgang til vand, for genopretning af natur på havet, for bedre ressourseudnyttelse af affald mm.

En andet nyt element i oplægget er en anerkendelse af byernes og erhvervslivet rolle i en grøn omstilling. Ifølge oplægget til aftalen skal alle lande forpligte sig til at støtte byer til en bæredygtig udvikling.

- Byerne har en afgørende rolle på verdensplan for at vi kan lykkes med en grøn omstilling- både i fattige og rige lande. Det er i byerne hoved parten af befolkningen, af væksten, og ressourceforbruget findes. Her har vi også fået en vigtig byggesten til den grønne omstilling med ombord, siger Ida Auken.

Når det gælder erhvervslivets rolle lægger aftaleoplægget op til at den private sektor engagerer sig i ansvarlige forretningsmetoder, og til at virksomhederne rapporterer både økonomi og miljøperformance som en ansporing til grøn omstilling.

Og efter 10 års tovtrækkerier ser det ud til endelig at ville lykkedes at nå til enighed om et nyt stort 10 årigt program for bæredygtig produktion og forbrug, som skal hjælpe den grønne omstilling på vej, blandt andet ved at styrke bæredygtige indkøb og bæredygtigt byggeri.

- Nu gælder det om at fastholde de gode elementer i det oplæg, der ligger frem til konferencens sidste dag, siger Ida Auken.

Annonce