”Uligheden i sundhed viser sig tidligt, og vi bliver nødt til at se i øjnene, at vi desværre ikke har samme forudsætninger for at komme godt ind i livet," siger sundhedsminister Nick Hækkerup.

40 millioner kroner til sårbare gravide

Velfærd

07/04/2014 10:47

Freja Eriksen

Sundhedsministeren øremærker 40 millioner kroner til nye initiativer, der skal give nyfødte fra sårbare familier en god start på livet.

Tilværelsen som ny forælder er svær for de fleste. Men det kan være en særlig stor udfordring at skulle tage hånd om en lille ny for sårbare typisk meget unge kvinder, som ofte selv har haft en svær opvækst. 

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det ca. 15 procent af de kommende mødre, der er sårbare, og kan have brug for ekstra støtte under deres graviditet og den første tid efter fødslen.

Sundhedsminister Nick Hækkerup sætter derfor 40 millioner kroner af til nye initiativer, der bl.a. skal ruste sårbare gravide til at blive forældre. Målsætningen er at give børnene en god start på livet og bl.a. bidrage til at reducere antallet af nyfødte, der bliver genindlagt på sygehusene, kort tid efter de er kommet hjem.

”Uligheden i sundhed viser sig tidligt, og vi bliver nødt til at se i øjnene, at vi desværre ikke har samme forudsætninger for at komme godt ind i livet. Og børn, der fødes af kvinder, som selv har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, har ofte ikke de samme muligheder for at få en god start på tilværelsen som nyfødte fra ressourcestærke familier. Vi skal derfor styrke hjælpen til de gravide, der er udsatte. De skal simpelthen have ekstra tilbud allerede tidligt i graviditeten”, siger sundhedsminister Nick Hækkerup.

De nye tilbud vil være forankret i den kommunale sundhedspleje, men jordemødre fra sygehusene og praktiserende læger spiller også en central rolle. De vil bl.a. skulle opspore de sårbare kvinder tidligt i deres graviditet og tilbyde dem at blive en del af projekterne.

Ideen bag de nye tilbud, at man ved at sætte tidligt ind og give de gravide og deres partnere et særligt tilbud om at deltage i forløb, hvor de bl.a. kan få konkret viden om, hvordan man drager omsorg for sig selv og barnet under graviditeten, og hvordan man passer et spædbarn, vil kunne klæde familierne bedre på til deres nye tilværelse. 

De 40 millioner kroner bliver udmøntet i en pulje, hvorfra kommuner og regioner kan søge om midler via Sundhedsstyrelsen.

For at sikre samarbejde på tværs af fag- og myndighedsgrænser vil det være et krav, at kommuner og regioner udarbejder fælles ansøgninger.

Projektet forudsættes at blive forankret i sundhedsplejen.

Mest Læste

Annonce