Astrid Krag: En patient er ikke en diagnose med ben

Politik

05/11/13 10:21

Freja Eriksen

Læger og andre sundhedspersoner skal blive bedre til at lytte til patienterne og inddrage dem i eget behandlingsforløb. Derfor vil regeringen udforme en ny strategi, der bl.a. skal sikre, at patienters og pårørendes behov og ressourcer bringes mere i spil i sundhedsvæsnet.

Alle dele af sundhedsvæsnet er repræsenteret, når sundhedsminister Astrid Krag i dag på en konference skal drøfte, hvordan man kan blive bedre til at inddrage patienter og pårørende i sundhedsvæsnet.

På konferencen, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed har arrangeret i samarbejde med Sundhedsministeriet, får deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og synspunkter om patientinddragelse og levere input til regeringens kommende strategi på området, som præsenteres i det nye år.

Og sundhedsministeren håber, at strategien og arbejdet med den kan sætte yderligere fart op i den kulturændring, der i øjeblikket er i gang i sundhedsvæsnet, så læger og andre sundhedspersoner i endnu højere grad tager patienter og pårørende med på råd, når de beslutter, hvilken behandling der er den bedste for den enkelte patient:

"I sundhedsvæsnet er der en risiko for at komme til at betragte patienterne som diagnoser med ben. Tilgangen til patienter og pårørende har heldigvis ændret sig, og i dag er der en langt større forståelse for, hvor vigtigt det er, at patienterne inddrages. Alligevel hører man fortsat, at patienter og pårørende oplever, at der ikke bliver lyttet tilstrækkeligt til dem", siger sundhedsminister Astrid Krag og fortsætter:

"Derfor skal læger og andre sundhedspersoner blive endnu bedre til at sætte sig i patienternes sted, lytte og tale et sprog, som alle forstår. Det vil blandt andet give lægerne, der er i de faglige eksperter, og patienterne, som er eksperter i eget liv, langt bedre mulighed for i fællesskab at træffe beslutninger om behandlingsforløbet", siger sundhedsministeren.

Kort om konferencen 'Fælles beslutningstagning'

Regeringen har i sundhedsudspillet ’Mere borger, mindre patient’ afsat 20 mio. kr. i perioden 2014-2017 til en strategi for inddragelse af patienter og pårørende i sundhedsvæsnet.

Som led i arbejdet med strategien har sundhedsministeren i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed indbudt repræsentanter for regioner, kommuner, patientforeninger mv. til en konference, hvor deltagerne bl.a. skal drøfte, hvordan man i højere grad inddrager patienter og pårørende i eget behandlingsforløb.

Konferencen ’Fælles beslutningstagning’ finder sted 5. november på Hotel Scandic, Vester Søgade 6, i København, fra kl. 12 til 16.

Læs programmet for konferencen

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce