Bedre kontrol med private behandlingssteder

Velfærd

20/02/2014 11:06

Freja Eriksen

Kosmetiske klinikker og andre private behandlingssteder skal fremover offentliggøre Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter på deres hjemmesider. Og forsikringsselskaberne og regionerne forpligtes til at give oplysninger om patienterstatningsudbetalinger, der overstiger gennemsnittet, til Sundhedsstyrelsen. Initiativerne skal styrke patientsikkerheden på private behandlingssteder.

Fremover bliver det sværere for kosmetiske klinikker og andre private behandlingssteder at skjule, hvis de ikke lever op til Sundhedsstyrelsens grundlæggende krav til patientsikkerheden.
Med et nyt lovforslag, som Folketinget i dag har 1. behandlet, forpligter sundhedsministeren private behandlingssteder til at offentliggøre rapporter om Sundhedsstyrelsen tilsynsbesøg:  

”Det er så vigtigt, at vi som borgere kan føle os trygge ved sundhedsvæsnet, og det kræver åbenhed. Når man går på en restaurant, kan man se, om tingene i orden på det pågældende sted, fordi vi har en Smiley-ordning. Sådan skal det også være, hvis man overvejer at få en ansigtsløftning, en fedtsugning eller et andet kosmetisk indgreb. Og vi har desværre set for mange eksempler på, at plastikkirurger sjusker med patientsikkerheden, og det vil jeg gøre noget ved med det her forslag”, siger sundhedsminister Nick Hækkerup.

Hvis behandlingsstederne ikke stiller tilsynsrapporterne til rådighed for offentligheden, kan de få en bødestraf. Det er en stramning af reglerne i forhold til det lovforslag, der blev fremsat 30. januar i Folketinget.

Endelig forpligtes regionerne og forsikringsselskaberne til at informere Sundhedsstyrelsen, hvis et privat behandlingssted begår så mange fejl, at de samlede erstatningsudbetalinger til patienterne overstiger det gennemsnitlige erstatningsniveau for behandlingssteder.

”Patienter skal trygt kunne lade sig behandle i sundhedsvæsnet, også på private behandlingssteder. Og hvis der er noget galt et sted, så er det vigtigt, at der bliver rettet op på forholdene. Oplysninger om patientskadeudbetalinger kan ikke stå alene. Men sammen med klagesager fra Patientombuddet, omtale i medierne og andre informationer kan de give et samlet billede af, om et behandlingssted har problemer med patientsikkerheden. Og det gør det nemmere for Sundhedsstyrelsen at gribe ind over for private behandlingssteder, der sjusker med patienternes sikkerhed”, siger Nick Hækkerup.

Læs 'Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed' (L 126)

Mest Læste

Annonce