Bedre livskvalitet for stofmisbrugere

Velfærd

22/08/2013 11:54

Sundhedsminister Astrid Krag glæder sig over den netop offentliggjorte evaluering af heroinordningen. Den er et godt eksempel på, at en mere imødekommende politik over nogle af de mest udsatte borgere giver mulighed for at leve et bedre og sundere liv trods misbrug.
Mindre kriminalitet, færre ulovlige stoffer, bedre helbred og en tilværelse med mere stabilitet og mindre risikoadfærd. Det er ifølge Sundhedsstyrelsen de væsentligste konsekvenser ved heroinordinationsordningen, som blev en realitet i 2010. Ordningen giver de hårdest belastede heroinbrugere adgang til gratis behandling med heroin på fem klinikker rundt om i landet, og den er nu blevet evalueret efter 2 år. ”Vi har med heroinordningen givet brugerne en mulighed for at leve et mere værdigt liv, hvor de ikke er tvunget til at skulle stjæle eller prostituere sig for at skaffe penge til deres stoffer. Det er en stor hjælp i deres liv, og vi kan se, at deres livskvalitet forbedres på flere punkter,” siger sundhedsminister Astrid Krag. I den nuværende ordning, som har hele satspuljekredsen bag sig, kan brugerne indtage den gratis heroin i sprøjte under sundhedsfagligt opsyn. Sundhedsstyrelsen har i sin nye evaluering gennemgået internationale erfaringer og forskningsresultater vedrørende alternative indtagelsesformer og anbefaler på den baggrund, at ordningen udvides med heroin i pilleform. Det skal give mulighed for, at de brugere, der enten ikke kan eller vil sprøjte sig, også kan omfattes i ordningen.

Ordningen med lægeordineret heroin er en succes

Der har i alt været indskrevet 252 patienter i klinikkerne, heraf 128 i Københavnsområdet. 70 af de indskrevne blev udskrevet igen efter kortere eller længere tids behandling. En del gik tilbage til konventionel substitutionsbehandling. Enkelte er startet i heroinordningen igen efter at have været ophørt i en periode. Patienterne er fulgt med interviews ved indskrivningen og undervejs i behandlingen cirka hvert halve år. I evalueringsrapporten er der vist data for forholdene ved indskrivning, første og anden opfølgning.Læs mere her

Og udvidelsen af ordningen med gratis lægeordineret heroin er på vej. Der er nemlig indgået en aftale med KL om, at stofmisbrugere fremover også vil kunne få udleveret heroin i pilleform. Aftalen med KL indebærer også, at brugerne kan få betalt deres transport til klinikken, så de ikke risikerer af falde ud af ordningen, fordi de ikke kan betale en busbillet.

I samme boldgade kunne sundhedsministeren for ganske nylig fortælle, at regeringen sammen med Enhedslisten har sikret finansiering til, at kommunerne også i 2014 og 2015 kan etablere og drive stofindtagelsesrum, hvor stærkt afhængige stofbrugere kan tage deres stoffer under ordnede forhold. Ligesom regeringen og Enhedslisten sidste år afsatte midler til to projekter, der skal være med til at nedbringe dødeligheden blandt stofbrugere. ”De tiltag, vi har gennemført på stofområdet de senest år, betyder markante forbedringer i de vilkår, stofbrugerne lever under her i landet. Det er en vigtig prioritering for mig, og jeg er glad for, at der fra andre partier har været opbakning til den kurs, der betyder, at vi kommer de marginaliserede borgere mere i møde,” siger Astrid Krag.

Mest Læste

Annonce