Finanslovaftale: Ny behandling til kræftramte børn

Politik

27/11/2013 09:25

Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at afsætte 275 millioner til etablering af Danmarks første center for partikelterapi.

Partikelterapi er en forholdsvis ny og skånsom behandlingsform, der har vist et stort potentiale i behandlingen af især kræftramte børn eller voksne med kræft på følsomme steder, eksempelvis hjernekræft. Derfor er regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti enige om at afsætte 275 millioner kroner i tilskud til etablering af et nyt, nationalt center for partikelterapi på Det ny Universitetshospital ved Århus. Det er i dag ikke muligt at blive behandlet med partikelterapi i Danmark.
"Når vi ikke har behandlingen i Danmark, er det i mange tilfælde den bedste mulighed at tage imod behandling i udlandet. Men det er klart, at for eksempel Houston ligger meget langt væk for en familie i en yderst sårbar situation, og det er da rigtig svært for både den kræftramte og den nærmeste familie og venner. Derfor glæder jeg mig til, at de afstande, man skal flytte sig over, ser ud til at blive langt, langt mindre i fremtiden", siger sundhedsminister Astrid Krag.
I dag sender man kræftramte børn til udlandet, typisk Houston i USA, hvis det vurderes, at partikelbehandling kan gavne patienten. Det kan dog være svært for et meget sygt barn og familien at skulle ud på en lang rejse og opholde sig i længere tid i udlandet.
"Danske kræftpatienter har krav på den bedste behandling, så vi redder så mange liv, som overhovedet muligt. Og med det potentiale, der er i partikelterapi, skal vi selvfølge også kunne tilbyde danske patienter behandling herhjemme. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kommer et helt afgørende skridt videre mod etableringen af et dansk center for partikelterapi", siger sundhedsminister Astrid Krag.
Det nationale center for partikelterapi, som på sigt skal behandle op imod 1.200 patienter årligt, forventes at stå klar om cirka fire år. Udover det statslige anlægstilskud vil anlægget skulle finansieres ved regional medfinansiering samt ved at søge bidrag fra private fonde.
 

Fakta om partikelterapi:
Ved partikelterapi tager det omkringliggende væv mindre skade, og der er mindre risiko for at få en ny kræftsygdom. Derfor er behandlingen særlig relevant for kræftramte børn og for voksne med kræft på følsomme steder.
 
Behandling med partikelterapi for danske patienter har hidtil foregået især i USA og Tyskland. Børn behandles for nuværende fortrinsvist i Houston. Antallet af danske patienter henvist til behandling med partikelterapi i udlandet har i de seneste år været stigende. I 2011 blev 15 danske patienter henvist til behandling med partikelterapi i udlandet – i 2012 var det 31.

Mest Læste

Annonce