Partnerskaber får 105 mio. kr. til at løfte danskernes sundhed

Politik

19/09/2014 14:41

Suleman Haider

Arbejdspladser, boligselskaber, skoler og foreninger landet over skal spille med, når danskernes sundhed skal have et løft. Med 105 mio. kr. vil sundhedsminister Nick Hækkerup nu sparke gang i 38 partnerskaber, der skal være med til at give danskerne flere raske leveår.

Lev sundt og dø gammel og glad. Omtrent sådan lyder regeringens ønske for danskerne, der – selvom de er lykkeligere end de fleste andre landes befolkninger – ikke ligger i top internationalt set, når det gælder middellevetid og sundhedstilstand.

Derfor fremlagde regeringen tidligere i år sit udspil 'Sundere liv for alle', der opstiller syv ambitiøse, nationale mål for danskernes sundhed om 10 år. Og samtidig blev der afsat en pulje på i alt 120 mio. kr. til partnerskaber, der skal være med til at understøtte målene, der eksempelvis handler om, at unges alkoholdebut skal udskydes, at færre skal blive ramt af psykisk sygdom og at uligheden i sundhed skal mindskes.

Sundhedsminister Nick Hækkerup er nu klar til at fordele størstedelen af puljen, nemlig 105 mio. kr. til i alt 38 konkrete partnerskaber. Heraf er der 23 partnerskaber, der har et regionalt eller landsdækkende fokus, og 15 partnerskaber med lokalt fokus.

"Tanken er simpel; Hvis vi vil forbedre danskernes sundhed, så skal vi – i stedet for at slå dem oven i hovedet med forbud og formaninger – møde dem, der hvor de færdes i hverdagen. Om det så er hjemme i baggården eller i kantinen på arbejdet, så tror jeg helt bestemt, at det er her, vi kan skabe ægte motivation og engagement hos den enkelte, der ønsker at leve sundere", siger sundhedsminister Nick Hækkerup.

Interessen for partnerskabspuljen har været stor, og ministeriet har modtaget i alt 67 ansøgninger. De udvalgte 38 partnerskaber fordeler sig mellem alle syv nationale sundhedsmål, hvoraf størstedelen går til målet ’Social ulighed i sundhed’. Her er der hele 21 projekter, der modtager støtte.

"Det er uligheden, der virkelig bekymrer mig. Den ulighed, der koster metalarbejderen langt flere sygedage og dårligere helbred end direktøren. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi har fået så mange gode bud på partnerskaber, der vil være med til at gøre en forskel for dem, der desværre har meget større risiko for at leve med en kronisk sygdom – og endda dø alt for tidligt", siger sundhedsministeren og fortsætter:

"I det hele taget viser de mange gode ansøgninger også tydeligt, hvor stort potentialet er med partnerskaber. Det er meget opløftende, og jeg tror på, at det batter."

Læs mere om partnerskaberne 
Læs mere om de syv nationale mål for danskernes sundhed

Fakta om den samlede partnerskabspulje:

 • Regeringen har afsat i alt 120 mio. kr. til at understøtte etableringen af partnerskaber, der kan bidrage til at løfte danskernes sundhed.
   
 • Partnerskaberne, der kan indgås mellem eksempelvis foreninger, fonde, private virksomheder og offentlige organisationer, skal understøtte de syv mål for danskernes sundhed, som regeringen har præsenteret tidligere i år.
   
 • Ministeriet har modtaget i alt 67 ansøgninger, som fordeler sig med 38 regionale/landsdækkende og 29 lokale.
   
 • Størstedelen af puljen, nærmere bestemt 105 mio. kr., bliver nu udmøntet. Heraf går 82 mio. kr. til 23 regionale/landsdækkende partnerskaber, mens ca. 24 mio. kr. udmøntes til de 15 lokale partnerskaber.
   
 • De resterende 15 mio. kr. udmeldes i en ny pulje i 2015.

Mest Læste

Annonce