Satspuljeaftale sikrer milliard-indsprøjtning til psykiatrien

Velfærd

23/06/2014 08:49

Freja Eriksen

SR-regeringen er i dag blevet enig med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at tilføre psykiatrien 2,2 milliarder kroner fra satspuljen i årene 2015-2018.

Psykiatrien får et markant økonomisk løft. Det ligger fast, efter satspuljepartierne sent fredag eftermiddag har indgået en aftale, der betyder, at indsatsen over for mennesker med psykiske lidelser styrkes.

Med aftalen bliver der øremærket 2,2 milliarder kroner til psykiatrien de kommende fire år. Pengene skal bl.a. gå til at udbygge kapaciteten, nedbringe ventetider, forebygge og nedbringe tvang og skabe bedre faciliteter på sygehusene for patienterne.

Konkret afsættes der i årene fra 2015-2018 1,1 milliarder kroner, der udover at gå til drift også skal hæve behandlingskvaliteten i psykiatrien. Pengene fordeles til regionerne gennem bloktilskuddet på sundhedsområdet.

Derudover er aftaleparterne blevet enige om at tilføre psykiatrien 700 millioner i perioden 2015-2017 til bedre fysiske rammer og faciliteter, der er en forudsætning for at kunne tilbyde patienterne en behandling af høj kvalitet. Midlerne afsættes i en pulje, som regionerne kan søge.

Ansatte i psykiatrien har også udsigt til at få flere kolleger med styrket faglighed. Der er nemlig afsat 200 millioner kroner til, at regionerne kan opkvalificere medarbejderne.

I årene 2015-2018 bliver der desuden afsat 50 millioner kroner til at styrke børne- og ungdomspsykiatriens indsats over for børn og unge med svære psykiske lidelser eller psykosociale vanskeligheder. For at give dem bedre mulighed for at komme sig oven på deres sygdom, vil indsatsen have fokus på børnenes og de unges tilknytning til skole og netværk.  

Som led i aftalen er der også reserveret 150 millioner kroner til at videreføre psykologordningen i fuldt omfang.

Satspuljepartierne er enige om, at der skal ske en årlig monitorering og opfølgning på aftalens prioritering af de 2,2 milliarder kroner til psykiatrien.

Læs mere og hent satspuljeaftalen på www.sum.dk

Fakta om aftalen:

Med satspuljeaftalen bliver der i alt afsat 2,2 milliarder kroner til psykiatrien:

  • 200 mio. kr. i 2015 og 300 mio. kr. (permanente midler) årligt fra 2016 og frem til udbygning af kapaciteten i psykiatrien.
  • 100 mio. kr. i 2015 og 300 mio. kr. (engangsbevilling) årligt i 2016 og 2017 til bedre fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien.
  • 39 mio. kr. i 2015, 84 mio. kr. i 2016, 54 mio. kr. i 2017 og 23 mio. kr. 2018 til et generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien, herunder med fokus på særlige kompetencer til nedbringelse af tvang.
  • 11 mio. kr. årligt i 2015-2017 og 17 mio. kr. i 2018 til flere tværfaglige teams i børne- og ungdomspsykiatrien.
  • 30 mio. kr. i 2016 og 60 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til en reservation, der kan indgå i forhandlingerne om satspuljen for 2016.

 

Mest Læste

Annonce