Storrygere får hjælp til rygestop for 42 millioner kroner

Velfærd

08/04/2014 10:05

Freja Eriksen

Over halvdelen af rygerne i Danmark vil helst være fri for cigaretterne. Med en pulje på 42 millioner kroner vil sundhedsministeren derfor give en særlig hjælpende hånd til de danskere, der ryger mest, og som har sværest ved at stoppe.

Rigtig mange rygere er gennem de seneste 10 år blevet ex-rygere, og det er i dag kun 17 procent af den danske befolkning, der ryger dagligt. Til gengæld er der blandt dem, der stadig tænder en smøg hver dag, langt flere med en kort uddannelse end med en lang. Nærmere bestemt er der tre-fire gange så mange storrygere blandt de kortest uddannede som blandt de længst uddannede.

Som led i sundhedsministerens ønske om at gøre en indsats for særligt udsatte grupper i samfundet – herunder dem med korte eller ingen uddannelse, som generelt lever kortere – bliver der nu målrettet 42 millioner kroner til storrygere.

"Der er en markant skævhed her. Det er helt tydeligt, at borgere med kort uddannelse er overrepræsenteret blandt storrygerne, hvilket også betyder, at de er langt mere udsatte over for de alvorlige sygdomme, som rygning kan forårsage. Den ulighed bliver vi nødt til at knække, og derfor er midlerne i den her pulje målrettet storrygerne", siger sundhedsminister Nick Hækkerup.

Puljen på 42 millioner kroner skal gå til både en informationskampagne og til to ansøgningspuljer, der henvender sig til henholdsvis kommuner og patientforeninger, sundhedsfaglige organisationer og andre foreninger.

"Det er helt afgørende, at vi får sat nogle helt konkrete initiativer i gang, der kan hjælpe den gruppe af borgere, der gerne vil stoppe med at ryge, men som ikke har haft held til det endnu. Der kan være tidspunkter i folks liv, hvor de er særligt motiverede i forhold til rygestop, eksempelvis ved sygdom eller graviditet – dér skal vi være bedre til at støtte et rygestop", forklarer Nick Hækkerup.

Den største bid af den samlede pulje, 27,5 millioner kroner, vil blive udmøntet i en ansøgningspulje til kommunerne.

For at få del i den skal kommunerne indgå samarbejder med sygehuse og praktiserende læger – et samarbejde, der skal sikre hurtig og smidig opsporing og henvisning af storrygere, der gerne vil holde op med at ryge. Kommunerne får også mulighed for at finansiere nikotinprodukter til de rygere, der ønsker det, og hvor det vurderes relevant. 

Læs mere om danskernes rygevaner og puljen på www.sum.dk

Mest Læste

Annonce