Sundhedsministeren: Psykisk sygdom skal ikke være et tabu på arbejdspladserne

Politik

10/10/2013 11:00

Freja Eriksen

Mennesker med en psykisk lidelse slås ikke bare med deres sygdom. Ofte oplever de også en manglende forståelse for deres sygdom blandt kolleger. Det hænger bl.a. sammen med, at der eksisterer mange myter og fordomme om psykisk sygdom. Sundhedsministeren vil derfor etablere partnerskaber, der kan være til at nedbryde fordomme om psykisk sygdom på arbejdspladserne.

For nylig viste en undersøgelse, at hver fjerde ikke ønsker at arbejde sammen med en person, der lider af angst eller depression. Og ifølge en ny undersøgelse, der er offentliggjort i dag, hvor det er WHOs ’Sindets Dag’, har mere end ni ud af ti psykisk syge oplevet en negativ forskelsbehandling på arbejdspladsen eller blandt familier og venner inden for det seneste år.

Den negative tilgang til mennesker med en psykisk lidelse gør en i forvejen svær situation, ekstra svær at håndtere for den sygdomsramte. Og mange undlader at fortælle om deres sygdom til kolleger, fordi de frygter en negativ forskelsbehandling.   

”Hver femte dansker har oplevet, at der tages afstand til kolleger med psykisk sygdom på arbejdspladsen. Det er fuldstændig uforståeligt, at mennesker, der slås med en psykiske lidelse, også skal kæmpe på deres arbejdsplads for at opnå forståelse for deres sygdom. På den måde kan man sige, at de rammes dobbelt af deres psykiske lidelse”, siger sundhedsminister Astrid Krag.

Ministeren vil derfor have arbejdspladserne til i endnu højere grad at tage hensyn til medarbejdere med psykiske lidelser og skabe større forståelse for psykisk sygdom blandt de ansatte. Og for at hjælpe arbejdspladserne på vej, er Astrid Krag parat til at bruge 7 mio. kr. af satspuljemidlerne på at etablere partnerskaber mellem det offentlige, erhvervslivet, arbejdstagerorganisationer, patientforeninger og andre relevante parter.

Partnerskaberne skal bl.a. være med til at afstigmatisere psykisk sygdom ved eksempelvis at stille oplysninger om sammenhænge mellem psykisk sårbarhed og arbejdsevne til rådighed for arbejdspladserne.

”Vi skal have nedbrudt de mange fordomme, der florerer om psykisk sygdom på arbejdspladserne. For de er med til at fastholde mennesker med en psykisk lidelse i deres sygdom og kan betyde, at mennesker, der er kommet sig helt eller delvist over deres sygdom har svært ved at genvinde fodfæstet på arbejdsmarkedet. Derfor håber jeg også, at der vil være opbakning til initiativet blandt partierne, der nu skal i gang med at forhandle om satspuljemidlerne”, siger sundhedsministeren.

 

Mest Læste

Annonce