Nick Hækkerup sætter undersøgelse igang af utilsigtede hændelser på hospitalerne.

Utilsigtede hændelser skal have servicetjek

Politik

28/04/2014 12:02

Nick Allentoft

Efter 10 års erfaringer med ordningen for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsnet er tiden moden til at gennemgå ordningen for at se, om den kan forbedres, så færre patienter får skader. Det mener sundhedsminister Nick Hækkerup, der derfor vil give ordningen et servicetjek.
Hvert år bliver omkring 100.000 patienter udsat for sygehusinfektioner, forkert medicin og andre fejl og skader i kontakten med sundhedsvæsenet.   En stor del af skaderne vil formentlig kunne forebygges, hvis sundhedspersonalet lærer tilstrækkeligt af de fejl, som de begår. Og her spiller ordningen med rapportering af utilsigtede hændelser, som blev indført i Danmark i 2004, en helt central rolle. Rapporteringen af hændelser er nemlig en del af et læringssystem, der har til formål at identificere og finde mønstre i fejlene, så man kan forebygge dem.

Blandt aktørerne i sundhedsvæsnet er det generelt enighed om, at ordningen er en succes. Siden det blev muligt for blandt andre læger, sygeplejersker, patienter og pårørende at indberette utilsigtede hændelser er antallet steget år for år, og sidste år rundede tallet 180.000 indberetninger. Men flere har også givet udtryk for, at man med fordel kunne se på, om ordningen med utilsigtede hændelser kan blive endnu bedre.

Sundhedsminister Nick Hækkerup har på den baggrund besluttet, at der skal gennemføres et servicetjek af ordningen:   ”Vi skal hele tiden udvikle vores sundhedsvæsen til gavn for patienterne, og når blandt andre Lægeforeningen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed mener, at vi kan forbedre ordningen og få endnu mere ud af den viden, som indberetninger giver, så synes jeg, vi af hensyn til patienterne er forpligtede til at følge op. Og derfor tager jeg nu initiativ til at give ordningen et servicetjek”, siger ministeren.   Sundhedsministeriet vil nu sammen Patientombuddet, der har ansvaret for den statslige administration af ordningen, drøfte med relevante parter, for eksempel Danske Regioner, KL, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Lægeforeningen, hvordan man evt. kan modernisere ordningen.   Servicetjekket skal være færdigt senest i sommeren 2014.   Fakta om ordningen for utilsigtede hændelser Det danske system for rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsnet blev indført i 2004.   Læger og sygeplejersker på sygehusene var de første, der begyndte at indberette utilsigtede hændelser, og fra 2011 har det også været muligt for de praktiserende læger, apotekerne og sundhedspersonalet i hjemmeplejen, på plejecentre og i andre dele af det kommunale sundhedsvæsen samt patienter og pårørende at indrapportere hændelser.   I 2013 blev der indrapporteret over 180.000 utilsigtede hændelser, og Dansk Patientsikkerhedsdatabase indeholder nu efter 10 år over 500.000 rapporterede hændelser.

 

Mest Læste

Annonce