Regeringen lægger op til at justere udligningsordningen

Politik

21/03/2012 20:59

konomi -og Indenrigsministeriet

Regeringen lægger op til at justere udligningsordningen, så den rammer mere præcist, efter Finansieringsudvalget i dag har offentliggjort deres analyse af udligningssystemet. Det vil tilføre land- og yderområderne ekstra ca. 400 mio. kr.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager vil nu gå i dialog med forligspartierne om at justere på udligningsordningen og beskæftigelsestilskuddet.

Regeringen ønsker at justere på udligningsordningen, så den rammer mere præcist. Det vil overordnet tilføre land- og yderområderne 400 mio. kr.

Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg har i dag fremlagt sin rapport, der belyser, hvordan udligningssystemet og systemet med beskæftigelsestilskud kan blive mere rimelige.

En rimelig udligning betyder, at der skal være sammenhæng mellem skatteprocent og det prioriterede serviceniveau i den enkelte kommune. Det skal så vidt muligt ikke være strukturelle udfordringer som f.eks. erhvervsstrukturen eller faldende befolkningstal, der er skyld i, at en kommune har høj skatteprocent.

Finansieringsudvalget har arbejdet med deres analyse siden 2009 med to hovedmål: Dels at se på, om det er muligt at justere udligningssystemet, så det bliver mere rimeligt, herunder særlig vurdere de socioøkonomiske kriterier i systemet og kommuners kritik heraf. Dels at evaluere beskæftigelsestilskuddet og foreslå justeringer, der reducerer skævheder i tilskuddet.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:
”Jeg håber, partierne er enige i, det er muligt at justere udligningsordningen, så den bliver mere rimelig. Finansieringsudvalgets beregninger, som er lavet på baggrund af grundige statistiske analyser, peger bl.a. på, at vi bør flytte lidt flere penge fra de større byer til mindre byer og landdistrikterne. F.eks. virker det ikke rimeligt, at de større byer bliver belønnet for at have mange ældre private lejeboliger. Langt de fleste af dem er byfornyet – i øvrigt med statslige tilskud – og lever derfor fuldt ud op til nutidens standarder. Det vil regeringen gerne tage højde for med justeringerne i udligningssystemet.”

I regeringens oplæg til justeringer på udligningsordningen bliver der justeret på vægtene mellem kriterierne for beregning af udligningen, nogle kriterier udgår, og der bliver tilføjet nye kriterier. To af de nye kriterier er børn af enlige forsørgere og børn, som er flyttet over en kommunegrænse mindst tre gange i deres liv.

”For mig er det afgørende, at udligningssystemet i højere grad tager højde for udgifterne på det specialiserede socialområde. Det er et nationalt ansvar at sikre, at udsatte børn får den hjælp, de har brug for. Det er vigtigt, at kommuner som skal løfte opgaven med at hjælpe udsatte børn oplever, at der er en solidaritet kommunerne imellem om at betale regningen for det,” siger Margrethe Vestager.

Finansieringsudvalgets analyse har også vist, at der er betydelige skævheder i, hvordan beskæftigelsestilskuddet fordeles. Derfor lægger regeringen op til også at justere på fordelingen af beskæftigelsestilskuddet.

”Landsdelen ”København og den østlige del af Sjælland ” står til at opnår en gevinst på 177 mio. kr. på beskæftigelsestilskuddet for 2011, fordi de får flere penge, end de har udgifter til dagpengemodtagere. Omvendt koster systemet Nordjylland 95 mio. kr. De tal kan jeg ikke sidde overhørig, og det tror jeg heller ikke, kommunerne ønsker. Vi skal have systemet rettet op, så tilskuddet bliver fordelt sådan, at landsdelene bliver fuldt kompenseret for deres udgifter til dagpengemodtagere, som det blev forudsat ved systemets indførelse,” siger Margrethe Vestager.

Regeringens mål er at få en aftale om udligningsordningen og fordeling af beskæftigelsestilskud, så justeringerne af ordningerne kan træde i kraft fra næste år.
 

Mest Læste

Annonce