Regeringen og Enhedslisten justerer udligningsordningen

Politik

16/05/2012 14:29

konomi -og Indenrigsministeriet

Regeringen og Enhedslisten har indgået aftale om at justere udligningsordningen, så den bliver mere rimelig i forhold til kommunernes udgifter på det sociale område. Det betyder bl.a., at kommuner fremover ikke får udligningskroner for at have mange au pair-piger – der bliver derimod flere penge til kommuner med socialt belastede familier. Derudover oprettes en pulje på 400 mio. kr. til sociale formål i områder med store sociale problemer.

Læs hele aftalen

Efter et møde i Økonomi- og Indenrigsministeriet er regeringen og Enhedslisten i dag blevet enige om at justere den kommunale udligningsordning, så den rammer mere præcist i forhold til kommunernes udgifter. Justeringen kommer efter flere kommuner har kritiseret den tidligere udligningsordning, og efter Finansieringsudvalget i marts måned offentliggjorde sin rapport med forslag til, hvordan udligningsordningen bliver mere rimelig og præcis. Med den nye udligningsordning bliver der overordnet flyttet godt 400 mio. kr. fra større byer til landområderne, bl.a. pga. en justering af boligkriteriet, som betyder, at byerne ikke i samme omfang bliver økonomisk ”belønnet” for at have ældre lejeboliger.

Beregnet virkning for hver enkelt kommune

Regeringen og Enhedslisten er enige om, at socialområdet, herunder området for udsatte børn og unge skal have et særligt fokus. Det betyder bl.a., at der bliver indført to nye kriterier i udligningssystemet, der sikrer en mere præcis afspejling af kommunernes udgifter på bl.a. det specialiserede socialområde.

De nye kriterier handler om enlige forsørgere og de såkaldte ”nomadefamilier”. Ud over justeringen i udligningsordningen betyder aftalen fra i dag, at regeringen og Enhedslisten opretter en ny social særtilskudspulje på 400 mio. kr. til kommuner med mange borgere uden bolig, med psykisk sygdom, problemer med misbrug, lav indkomst, høj arbejdsløshed, mange på førtidspension el.lign. og/eller kriminalitetsproblemer.

Regeringen og Enhedslisten er enige om at drøfte yderligere tiltag på området. Ændringerne i udligningsordningen forventes at kunne træde i kraft fra 1. januar 2013. Der vil dog være en overgangsordning for de kommuner, som taber mest på justeringen. Kommunerne vil få mulighed for at tilpasse skatten til justeringen i både op- og nedadgående retning.

De kommuner, som ønsker det, får mulighed for at hæve skatten inden for en ramme på 250 mio. kr. i 2013. Samtidig afsætter regeringen og Enhedslisten som noget helt nyt en pulje, der delvist kompenserer de kommuner, der sænker skatten.

På den måde bliver der rum til, at andre kommuner kan hæve skatten.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

”En stor gruppe kommuner har bedt os om at se på, om vi ikke kan gøre udligningssystemet mere præcist i forhold til deres udgifter. Eksperterne har regnet på sagen siden 2009, og deres arbejde viser klokkeklart, at det er muligt at gøre systemet mere rimeligt. Derfor er jeg rigtig glad for aftalen i dag, hvor vi sikrer en bedre balance i systemet. Fremover bliver kommunerne ikke ”belønnet”, fordi der bor mange familier i kommunen, som har en au pair. Men de kommuner, der skal løse opgaven med at hjælpe socialt udsatte børn, vil forhåbentlig opleve en større solidaritet fra de øvrige kommuner om den opgave.”

Enhedslistens politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen siger:
”Vi synes vi har lavet en rigtig god aftale med regeringen. Vi har sikret, at de kommuner, som har mange velhavende borgere, og som samtidig ikke har så store sociale udfordringer, skal bidrage lidt mere. Så vi kan løfte kommuner som Tønder, Lolland, Bornholm og Brøndby. Samtidig har vi sikret en betydelig social pulje målrettet kommuner, som har flere borgere med psykiske lidelser, misbrugsproblemer og hjemløshed end andre kommuner.”

Socialdemokraternes kommunalordfører Simon Kollerup siger:
”Vi har lavet en aftale, der sikrer flere penge til Danmarks yderområder og flytter penge til de fattige kommuner med mange socialt udsatte børn. Det er en fair og solidarisk udligningsreform.”

SF’s kommunalordfører Lisbeth Bech Poulsen siger:
”Jeg er glad for den aftale, vi har lavet i dag om kommunal udligning. Jeg er specielt glad for, at vi omfordeler 400 mio. kr. til landets fattigste kommuner. Vi skal have et helt Danmark, og der må ikke være for stor forskel på velfærden i Brønderslev og Gentofte. Solidarisk omfordeling og social balance er uhyre vigtig for SF.”

Fakta:
Det betyder aftalen om at justere udligningsordningen

To nye kriterier bliver indført for at ramme kommunernes udgifter på det specialiserede socialområde mere præcist, nemlig ”Børn af enlige forsørgere” og nomadefamilier.
Boligstøttekriteriet, der har været kritiseret af flere kommuner, bliver justeret. Det samme gør kriterierne ”familier i visse boligtyper”, ”personer med lav indkomst”, ”fald i befolkningstallet” og ”børn i familier med lav uddannelse”.
Der bliver indført en mere korrekt indregning af skatteindtægter fra landbrugsjord.
Der vil fortsat være en særtilskudspulje på 400 mio. kr. til kommuner med særlige økonomiske udfordringer, men der sker en forenkling af særtilskudspuljerne for at mindske udgifter til administration Der oprettes en helt ny social særtilskudspulje på 400 mio. kr. Tilskuddet til kommuner med øer og færgedrift bliver øget med 15 mio. kr. Finansieringsudvalget skal fortsat arbejde med udligningssystemet, bl.a. med en analyse vedr. udlændinge og kommunernes mulighed for at skabe vækst og nye arbejdspladser
 

Mest Læste

Annonce