51,9 mio. kr. skal hjælpe unge hjemløse

Velfærd

07/05/2014 10:24

Freja Eriksen

Det kræver en tidlig, målrettet indsats at få skåret ned i antallet af unge, der ikke har et sted at bo. Og for at hjælpe den udsatte gruppe, hvor mange har sociale problemer og ikke benytter sig af de traditionelle tilbud for hjemløse, kan landets kommuner nu søge penge til at styrke den forebyggende indsats.

Hjemløse kan godt hjælpes ud af hjemløshed. Det viser erfaringerne fra Hjemløsestrategien, hvor 9 ud af 10 tidligere hjemløse fastholdt deres bolig i projektperioden. Men trods de gode erfaringer fra strategien, er der flere unge hjemløse i dag end i 2009.

Unge hjemløse er en meget udsat gruppe, som ikke alene mangler et sted at bo, men ofte også har store sociale problemer. Tre ud af fire af disse unge kæmper med en psykisk lidelse og/eller et misbrug, viser SFI’s hjemløsetællinger. Samtidig bruger de unge sjældent de traditionelle tilbud for hjemløse som forsorgshjem og væresteder. Derfor kan landets kommuner nu søge om 51,9 mio. kr. til at styrke den forebyggende, helhedsorienterede og målrettede indsats til unge.

Socialminister Manu Sareen siger:

”Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at de her unge får samme muligheder som deres jævnaldrende. Unge hjemløse ligner på ydersiden alle andre unge, og de opfatter sjældent sig selv som rigtige hjemløse. Mere end halvdelen af dem lever som såkaldte sofasurfere og overnatter rundt omkring hos venner, bekendte og familie i stedet for et forsorgshjem. Det gør det ekstra svært at spotte og hjælpe dem, og derfor styrker vi nu kommunernes indsats med at forebygge hjemløshed og sætte tidligt ind med hjælp, før problemerne vokser sig for store for den unge.”

Midlerne er afsat af partierne bag satspuljen som en del af aftalen om satspuljen for 2014. Kommunerne skal gennem projektet målrette de gode erfaringer fra Hjemløsestrategien, så de matcher de særlige behov og problemer, som gruppen af unge står overfor. Udfordringerne handler ikke mindst om, hvordan kontakten til de unge etableres og fastholdes. 

Målet er, at de unge med den rette sammenhængende og helhedsorienterede støtte, får hjælp til eksempelvis at:
 
- få ryddet op i deres økonomi
- lære at bo i egen bolig
- komme op om morgenen så de kan passe en uddannelse eller et job
- indgå i og fastholde et behandlingsforløb for misbrug og/eller en psykisk lidelse
- indgå i sociale relationer

”Ofte smutter de unge mellem fingrene på os, når de fylder 18 år, fordi de forskellige fagfolk ikke taler godt nok sammen. Derfor finder vi alt for sent ud af, hvilke problemer de unge reelt slås med. For mig er det vigtigt, at vi får fat i de sårbare unge langt tidligere, så de får de samme muligheder som deres jævnaldrende for at komme godt ind i voksenlivet og få en uddannelse og et job. Derfor styrker vi nu den sammenhængende indsats til de unge, så de forskellige fagfolk snakker sammen,” siger Manu Sareen.

Regeringen har som et af de sociale 2020-mål sat fokus på den helt særlige forpligtigelse, vi som samfund har over for sårbare mennesker – og det gælder ikke mindst udsatte unge. Et af de sociale 2020-mål sætter netop fokus på at få nedbragt antallet af hjemløse, hvilket ikke mindst gælder antallet af unge hjemløse. Opnåelse af målet kræver både styrket forebyggelse og en tidlig og målrettet indsats til unge med hjemløshedsproblemer.

Der er ansøgningsfrist for kommuner d. 20.06.2014. Projektet vil løbe frem til september 2017.

Mest Læste

Annonce