Danmarks nye frivillighedscharter bygger på tillid, gensidighed og et stærkt ønske om at samarbejde

Velfærd

01/07/2013 10:42

Freja Eriksen

Det nye charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige er netop offentliggjort. Bag charteret står regeringen, en række frivillige foreninger og organisationer, råd, FTF, LO, udvalgte borgmestre, KL og Danske Regioner. Det fornyede frivillighedscharter bygger på tillid, gensidighed og et stærkt ønske om at samarbejde.

Danmarks nye charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige indeholder visioner og principper for samspillet anno 2013 og i de kommende år. Det nye frivillighedscharter har fokus på tillid mellem sektorerne, gensidighed og samarbejde. Chartret skal danne grobund for nye og blomstrende samspil mellem den frivillige verden og det offentlige lokalt rundt om i Danmark.

Det har været vigtigt at sikre, at chartret afspejler den brede og mangfoldige frivillige verden, som vi kender den i Danmark. Det er en bredt sammensat arbejdsgruppe, bestående af ministre, en række frivillige foreninger og organisationer, råd, faglige organisationer, udvalgte borgmestre, KL og Danske Regioner, der står bag chartret.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger: 

”Mange mennesker har lagt masser af energi og engagement i arbejdet med Danmarks nye frivillighedscharter, og charteret viser tydeligt, at samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige er modnet og i dag ses som langt mere naturligt end for 12 år siden, da det gamle charter blev formuleret. Det er et stærkt charter, vi står med, hvor samarbejdet synes helt naturligt.”

Kulturminister Marianne Jelved siger: 

”Det nye frivillighedscharter afspejler den mangfoldighed af frivillighed, det danske samfund indeholder – også inden for kulturen, idrætten og folkeoplysningen. Med det nye charter får frivillige, der har fælles interesser og fælles værdier, mulighed for at tage ansvar og deltage aktivt i udviklingen af vores samfund. De frivilliges indsats drives af lyst og engagement og sker bedst på egne præmisser. Også når indsatsen sker i samspil med det offentlige. Netop det skal det fornyede frivillighedscharter understøtte.”

Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag siger:

”Der er et stort potentiale i de mange danskere, som ønsker at gøre en forskel, og det potentiale skal vi omfavne og byde velkommen. Derfor er jeg også glad for, at vi med det nye charter styrker mulighederne for det frivillige og aktive medborgerskab og skaber bedre samspil mellem den frivillige verden og det offentlige. For vi har brug for den viden og kreativitet, der er i den frivillige verden og i civilsamfundet. Det handler om at løfte i fællesskab og i partnerskaber for at skabe bedre muligheder og løsninger for vores borgere og medmennesker.”

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

”Det nye charter giver grundlag for større velfærd – fordi vi kan få et stadig bedre samspil og samarbejde mellem den frivillige verden og det offentlige. Det er et samarbejde, som bygger på tillid, faglighed og et fælles ønske om at udvikle os sammen. Med chartret har vi nu et grundlag for at udvikle konkrete, nye løsninger på både lokalt og nationalt plan.”

Frivilligcharteret skal nu forankres lokalt rundt om i landet på en række regionale møde.

Læs det nye frivilligcharter

Se liste over arbejdsgruppen for frivilligcharter

Mest Læste

Annonce