Fem kommuner opretter børnehuse til børn udsat for overgreb

08/04/2013 13:44

Social -og Integrationsministeriet

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup bevilger 13,6 mio. kr. til etablering af børnehuse i Odense, Næstved, Aalborg, Aarhus og Københavns Kommune, hvor børn, der har været udsat for overgreb, kan få hjælp. Børnehusene skal stå klar den 1.

oktober 2013.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup støtter Odense, Næstved, Aalborg, Aarhus og Københavns Kommune, som er de kommuner, der skal oprette og drive børnehuse til børn udsat for overgreb. Formålet med børnehusene er, at børn, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, får en højt kvalificeret og koordineret indsats samlet på ét, børnevenligt sted. Så alt fra afhøring af politiet til psykologisk krisestøtte foregår under samme tag.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:
”Med de nye børnehuse undgår vi at børn, der på tragisk vis har været udsat for overgreb, skal belastes af at skulle rundt til forskellige myndigheder for at blive undersøgt og udredt. Jeg er overbevist om, at børnene vil få en langt bedre indsats i børnehuset, hvor alle de professionelle fagfolk er samlet ét sted. Og jeg ser frem til, at børnehusene er klar til at tage imod de første børn den 1. oktober i år.”

De fem kommuner får i alt 13,6 millioner kroner til etableringen af børnehusene, som skal stå klar den 1. oktober 2013.

Børnehusene er en del af satspuljeaftalen for 2013 gennem ”Overgrebspakken – samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb”. Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har netop fremsat et lovforslag om en samlet indsats for at beskytte børn mod overgreb mv. Med den nye lov bliver kommunerne forpligtede til at oprette og benytte børnehusene.

Mest Læste

Annonce