Pulje på 264 mio skal over fire år målrettes de anslået 122.000 børn af misbrugere. Det svarer til ca. 500 kr. pr udsatte barn om året.

Flere børn af misbrugere skal have tilbud om behandling

Velfærd

20/05/2015 13:43

Nick Allentoft

Mange børn og unge fra familier med misbrugsproblemer har behov for rådgivning og terapi. En pulje på 264 millioner kroner over 4 år skal sikre lettere adgang til behandlingstilbud i hele landet.
I familier, hvor far drikker, eller hvor mor tager stoffer, er det ikke kun forældrene, der har et problem. Børnene har øget risiko for problemer som ensomhed, depression og posttraumatisk stress. Og på længere sigt risikerer de selv at udvikle et misbrug eller ikke at få en uddannelse eller et arbejde.

Derfor er regeringen blevet enig med satspuljepartierne om et massivt tiltag for at udbrede behandlingstilbud til børn og unge, der vokser op i familier med misbrugsproblemer. Det skal sikre, at flere får mulighed for at få eksempelvis gruppesamtaler eller individuel terapi.

”Børn af misbrugere vokser ofte op i et hjem, hvor de voksnes behov er i centrum. Nu sætter vi i stedet børnene og de unge i centrum. Mange af dem oplever i deres hverdag derhjemme at blive overset, mistolket og føle skyld. De skal have hjælp til at trives bedre og udvikle sig i en positiv retning – også så de ikke gentager forældrenes mønster. Derfor skal vi give en hurtig og nem adgang til behandling over hele landet”, siger socialminister Manu Sareen.   Sundhedsstyrelsen anslår, at omkring 122.000 børn og unge under 18 år vokser op i familier med alkoholproblemer. Der findes ikke tilsvarende tal på børn af stofmisbrugere.   Pengene til behandling gives i form af en pulje. Den kan søges af kommuner, private og frivillige organisationer, som vil oprette nye behandlingstilbud eller udvide eller videreudvikle eksisterende tilbud.   Indsatsen omfatter gratis rådgivnings- og samtaletilbud, og der tilbydes individuelle forløb og gruppeforløb alt efter, hvad der fagligt vurderes at gavne barnet eller den unge bedst.   Fakta om puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug   ​Hvem kan søge? (ansøgerkreds): Kommuner samt private og frivillige organisationer.   Formål: Formålet med puljen er at styrke barnets eller den unges håndtering af de udfordringer, herunder følelser, tanker og reaktionsmønstre, der kan følge af deres opvækst i en familie med stof- eller alkoholproblemer, for herved at forbedre trivslen og understøtte en langsigtet positiv udvikling. Puljen skal understøtte: -         at flere børn og unge, der har et behov for støtte, får et gratis behandlingstilbud. Puljen skal således sikre udbredelsen af gratis behandlingstilbud til børn og unge under 25 år. -         at de behandlingstilbud, der gives, er velbeskrevne og baseret på viden om hvilke indsatser, der er velegnede til det enkelte tilbuds målgrupper.   Målgruppe: Puljens målgruppe er børn og unge under 25 år fra familier med stof- eller alkoholproblemer, som vil kunne indgå i et behandlingstilbud, der har fokus på at styrke barnets eller den unges håndtering af de udfordringer, der kan følge af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholproblemer, for herved at forbedre trivslen og understøtte en langsigtet positiv udvikling. Projektperiode: Midlerne skal anvendes i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019.   Hvad kan der søges støtte til? Der kan søges støtte til udgifter til løn, konsulentydelser, transport, materialeanskaffelser, aktiviteter, ansvarsforsikring og revision.   Midler til fordeling: Der er 264 mio. kr. til fordeling over 4 år.   Finanslovskonto: 15.26.03.10 Ansøgningspulje om behandlingstilbud til børn og unge.    Kontaktperson: Ellinor Colmorten, tlf: 41 85 11 12, e-mail: [email protected]

 

Mest Læste

Annonce