Kun én organisation står fra i dag for adoptioner til Danmark

Politik

29/01/2015 13:29

Suleman Haider

Fra i dag er det ikke længere to, men én organisation, der står for alle adoptioner i Danmark. Dermed tager socialministeren et vigtigt skridt i retningen af at føre efterårets politiske aftale om adoption ud i livet – til gavn for alle ventende børn og adoptanter.

Alle i Danmark, der ønsker at adoptere et barn fra udlandet, skal fremover søge hjælp til formidlingen ét sted: hos den nye adoptionsformidlende organisation Danish International Adoption (DIA).

Socialminister Manu Sareen har i dag givet DIA tilladelse til at yde adoptionshjælp. Organisationen er blevet til på baggrund af en vellykket sammenlægning af de to tidligere adoptionsformidlende organisationer AC Børnehjælp og DanAdopt.

Socialminister Manu Sareen siger:

”Der er blevet arbejdet hårdt og fokuseret fra organisationernes side for at nå frem til den hurtige sammenlægning, og det er jeg utrolig glad for – ikke mindst af hensyn til de ventende adoptanter, der har skullet stå en del igennem det sidste års tid eller to. Både fra politisk hold og fra organisationernes side mente vi, at en sammenlægning var et nødvendigt skridt for at kunne løfte opgaven ordentligt for de børn, der har behov for hjælp gennem international adoption.”

Den politiske aftale fra efteråret sidste år skal være med til at sikre, at det danske adoptionssystem tilpasses til den adoptionsvirkelighed, der er i dag, hvor færre børn hjælpes gennem international adoption. Samtidig er aftalen med til at skabe større sikkerhed omkring de adoptioner, der gennemføres til Danmark.

”Der skulle gerne falde ro på det hele nu, og jeg ved, at DIA står klar med information og vejledning til de kommende adoptanter. Hele formålet er, at adopterede børn og deres familier i fremtiden kan føle, at de får den bedst mulige behandling inden for trygge og sikre rammer,” siger Manu Sareen.

Fakta:

• Den politiske aftale fra oktober 2014 bygger på en helhedsanalyse af det danske adoptionssystem vedrørende de strukturelle rammer og tilsynet hermed samt adoptivfamiliens forhold. Derudover inddrager aftalen Kammeradvokatens anbefalinger fra efteråret 2013 om skærpelse af tilsynet.

• Det nye system skærper kravene til adoptioner i Danmark. Herunder skærpede akkrediteringskrav til organisationer, specifikke krav om, hvilke faglige kompetencer der skal være i en adoptionsformidlende organisation, og krav om, at organisationerne i forhold til økonomi og regnskabsfunktioner skal hente kompetencen udefra. Ligesom der bliver stillet klare krav til udarbejdelse af revisionsinstruks.

• Der er i dag sket en akkreditering af den nye adoptionsformidlende organisation Danish International Adoption (DIA), som fra i dag står for formidlingen af børn fra udlandet til adoption i Danmark.

• I 2013 kom der 176 børn til Danmark gennem international adoption og i 2014 var dette tal faldet med ca. 50 børn.

     

 

Mest Læste

Annonce