Magtanvendelsesudvalget på børne- og ungeområdet skydes i gang

Velfærd

22/08/2013 14:25

Freja Eriksen

Magtanvendelsesudvalget på børne- og ungeområdet har netop holdt sit første møde. Udvalget skal afklare reglerne for anvendelse af magt mod anbragte børn og unge både på døgninstitutioner, opholdssteder og i plejefamilier. Udvalget skal give social- børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen anbefalinger til ny lovgivning og konkrete forslag til løsninger på de udfordringer, der er i hverdagen.

Et nyt magtanvendelsesudvalg på børne- og ungeområdet, bestående af eksperter, praktikere og organisationerne m.v. på området, har netop holdt det første møde. Udvalget skal afklare reglerne for anvendelse af magt mod anbragte børn og unge. Grænserne for, hvornår magt er påkrævet, er uklare, og reglerne kan derfor tolkes og anvendes forskelligt. Magtanvendelsesudvalgets opgave bliver at komme med forslag til et nyt regelsæt, som sikrer at der ikke sker overgreb mod barnet eller den unges selvbestemmelse og integritet.

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen siger:

”Jeg er meget optaget af, hvordan vi i højere grad sikrer børns rettigheder, når de er anbragt. Der skal være klare regler, som børn, personale og plejefamilier kender. Samtidig håber jeg også, at udvalget kan være med til at sætte fokus på at hjælpe personalet med at håndtere de dilemmaer, de står med til daglig.”

Formanden for udvalget, Direktør Jens Møller fra Folketingets Ombudsmand, siger:

”Det er godt, at vi nu er kommet i gang med dette vigtige arbejde. Det er væsentlige spørgsmål, der skal afklares inden for udvalget og min klare fornemmelse er, at udvalgsmedlemmerne er meget opsatte på, at finde løsninger på de mange dilemmaer, der opstår i praksis om anbragte børns rettigheder.”

Reglerne for magtanvendelse har til formål at beskytte anbragte børn og unge mod unødvendige overgreb og magtudøvelse. Reglerne beskriver således, i hvilke situationer pædagoger og plejeforældre undtagelsesvist må anvende magt. I mange situationer er det dog vanskeligt at trække grænsen mellem omsorg og magtanvendelse.

Mest Læste

Annonce