Medmødre og fædre får samme mulighed for at blive forældre

Velfærd

13/02/2013 10:17

Social -og Integrationsministeriet

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup vil nu sørge for, at en kvinde kan blive medmor til et barn på lige fod med fædre, når moren er blevet behandlet med kunstig befrugtning. Har en kendt mand doneret sæden, vil han blive far til barnet, medmindre han overdrager forældreskabet til medmor.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup sender onsdag den 13. februar et lovforslag i høring, som skal gøre det muligt for homoseksuelle par at blive forældre på samme måde som heteroseksuelle par, når barnet er blevet til ved kunstig befrugtning. Er der tale om en kendt sæddonor vil han dog som udgangspunkt blive far til barnet, medmindre parterne aftaler, at morens kvindelige partner i stedet skal være barnets medmor. Det er efter forslaget en betingelse, at behandlingen foretages af en sundhedsperson - på en klinik eller under private forhold.

Karen Hækkerup vil erstatte de nuværende særregler om stedbarnsadoption af en registreret partners barn fra fødslen med en enkel løsning i børneloven og dermed opnå større ligestilling mellem homoseksuelle og heteroseksuelle par. Samtidig bliver det muligt for ugifte par af samme køn at få registreret en medmor til barnet. Det har ikke tidligere været muligt, fordi det er en betingelse, at forældrene er gift for at man kan stedbarnsadoptere.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:
”Med den nye lovændring tager vi et afgørende skridt i forhold til at skabe kønsneutralitet i den familieretlige lovgivning og samtidig sikre et barn to forældre – uanset forældrenes køn – i de tilfælde, hvor barnet er planlagt sammen af forældrene. Jeg er rigtig glad for, at vi nu giver de ugifte homoseksuelle par samme muligheder for at blive forældre som ugifte heteroseksuelle par.”

I den lovgivning, der knytter sig til, at en kvinde kan registreres som medmor til barnet, sker der også en række ændringer. Det drejer sig navnlig om en udvidelse af barsellovens regler om fravær i forbindelse med fødsel og forældreorlov og retsplejelovens regler om behandling af faderskabssager.

Det har siden 1. juli 2009 været muligt for en kvinde, at stedbarnsadoptere sin registrerede partners barn fra fødslen, hvis barnet var blevet til ved kunstig befrugtning med ikke kendt donorsæd.
Lovforslaget skal ses i sammenhæng med, at regeringen den 1. juli 2012 gjorde det muligt for par af samme køn at indgå ægteskab. 

Mest Læste

Annonce