Ny håndbog og film om forældresamarbejde

05/12/2012 14:54

Social -og Integrationsministeriet

Forældre til børn der er anbragt har brug for at blive inddraget og støttet. Ny håndbog giver redskaber til et godt samarbejde med forældrene, og i tre små film giver børn, unge og forældre deres perspektiver på samarbejdet.

Selvom børn og unge anbringes uden for hjemmet, så er forældrene fortsat meget vigtige i deres liv.
Forældrene har brug for at blive inddraget, og et velfungerende samarbejde kan bidrage til et godt anbringelsesforløb for barnet. Erfaringer viser også, at forældrene ofte har brug for støtte i forbindelse med anbringelsen, men ikke altid får den.

Hvorfor er støtten til og samarbejdet med forældrene så vigtigt? Hvad fremmer et godt forældresamarbejde til barnets bedste i en ofte vanskelig og konfliktfyldt livssituation?
Det er to centrale problemstillinger, som den ny håndbog om forældrestøtte ved anbringelser belyser - ud fra relevant lovgivning og forskningsbaseret viden. Håndbogen præsenterer også metoder og redskaber til det gode forældresamarbejde samt professionelles erfaringer fra praksis. I tre små film formidles forældres, børns og unges perspektiver på samarbejdet.

Se film om forældresamarbejde og -støtte.

Mest Læste

Annonce