Ny pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge

Velfærd

27/02/2015 10:24

Nick Allentoft

Ny pulje på 54 mio. skal hjælpe nuværende og tidligere anbragte børn og unge til at opnå kontakt med jævnaldrende børn og unge med samme erfaringer som dem selv eller med ressourcestærke voksne.
Formålet med indsatserne er at støtte barnet eller den unge til at opnå netværk og sociale relationer, som de kan drage fordel af i deres nuværende livssituation og fremover. Det kan for eksempel være i forhold til at opnå øget trivsel, skabe et socialt netværk, færdiggøre folkeskolen, tage en uddannelse, få et arbejde, have styr på økonomien eller opnå en stabil boligsituation.   Målgruppen for puljen er børn og unge mellem 11 og 18 år, der er anbragt uden for hjemmet samt de voksne mellem 18 og 30 år, der tidligere har været anbragt uden for hjemmet, og som har behov for støtte til at sikre en god voksentilværelse.                 Læs også LOS case-artikler om efterværn   FAKTA: Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge   Hvem kan søge? (ansøgerkreds) Kommuner, private og frivillige organisationer samt andre relevante aktører på området kan ansøge om støtte fra puljen. Det er muligt at indgå samarbejde på tværs af flere kommuner og mellem organisationer og kommuner.   Formål Puljen har til formål at understøtte udviklingen og udbredelsen af helhedsorienteret indsatser, som kan bidrage til, at nuværende og tidligere anbragte børn og unge får udvidet kontakt med jævnaldrende børn og unge, der har nogle af de samme erfaringer som dem selv eller med ressourcestærke voksne som fx venskabsfamilier eller frivillige støttepersoner.   Formålet er dermed ligeledes at støtte barnet eller den unge til at opnå netværk og sociale relationer, som de kan drage fordel af i deres nuværende livssituation og fremover fx i forhold til at opnå øget trivsel, skabe et socialt netværk, færdiggøre folkeskolen, tage en uddannelse, få et arbejde, have styr på økonomien eller opnå en stabil boligsituation.   Målgruppe Målgruppen for ansøgningspuljen er børn og unge mellem 11 og 18 år, der i dag er anbragt uden for hjemmet samt de voksne mellem 18 og 30 år, der har været anbragt, og som kan have behov for støtte til at sikre en god voksentilværelse.      Projektperiode Der kan søges støtte til projektet i op til 3 år. Midlerne skal anvendes i perioden 1. september 2015 til 31. august 2018.   Hvad kan der søges støtte til? Der kan søges støtte til lønudgifter, transport, konsulenter, lokaler, aktiviteter, formidling, materialeanskaffelser, lovpligtige forsikringer og revision.   Midler til fordeling Puljen er på 52,4 mio. kr.   Læ​s mere om puljen her

Mest Læste

Annonce