Ny task force skal styrke integrationsindsatsen

29/11/2012 10:13

Social -og Integrationsministeriet

Regeringen vil sikre, at integrationsindsatsen baseres på viden om, hvad der virker. Derfor nedsætter regeringen en task force om Integration

Regeringen vil have viden om, hvad der virker i integrationsindsatsen, og nedsætter derfor en Task Force om integration, som skal indsamle gode metoder og erfaringer med integration, som kan udbredes til resten af landet.

Task Forcen skal blandt andet se på, hvordan kommunerne kan skabe bedre sammenhæng og koordination i deres integrationsindsats og hvordan nydanskeres aktive medborgerskab kan styrkes.

Task Forcen sammensættes af seks medlemmer med bred viden og erfaring om de mange forhold, der har betydning for, at integrationen lykkes. Borgmester i Furesø Kommune, Ole Bondo Christensen bliver formand. De øvrige medlemmer er Jesper Nygård, adm. direktør i KAB, Jette Runchel, kommunaldirektør i Albertslund Kommune, Agi Csonka, direktør for Danmarks Evalueringsinstitut, Else Marie Ringgaard, chefkonsulent i Integrationsnet under Dansk Flygtningehjælp og Michael Petterson, arbejdsmarkedschef i Vejle Kommune.

Task Forcen skal besøge kommuner med gode erfaringer, som andre kan lære af, og tale med ledere og praktikere i kommunerne. Task Forcen skal også nddrage andre relevante organisationer og aktører, som arbejder med integration, for at få et reelt og bredt billede af, hvad der skal til for at sikre en styrket integrationsindsats.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:
”Det er vigtigt for de mennesker, der kommer hertil for at blive en del af det danske samfund, at de får hjælp til alle deres problemer f.eks. med sprog, uddannelse, job, og helbred. Derfor er det vigtigt, at kommunerne arbejder på tværs af de forskellige forvaltninger, hvis integrationsindsatsen skal lykkes. Det har nogle kommuner gode erfaringer med, og de erfaringer, vi nu gerne vil have samlet op og udbredt til hele landet. Task Forcen skal også se på, hvordan vi styrker nydanske borgeres aktive medborgerskab. Det handler bl.a. om at finde indsatser, der understøtter og inspirerer nydanskere til at tage medansvar og deltage på lige fod i samfundets fællesskaber.”

Task Forcen skal afrapportere til regeringen inden 1. juni 2013.

Læs ”En styrket integrationspolitik”

Mest Læste

Annonce