Ny undersøgelse skal dokumentere historien for udsatte grupper

03/12/2012 14:52

Social -og Integrationsministeriet

En ny undersøgelse skal dokumentere historien om mennesker med handicap, sindslidelser, børn på børnehjem og andre nulevende, der har været under social forsorg i perioden fra 1945 og frem til 1980. Svendborg Museum vil stå for undersøgelsen.

Satspuljepartierne har i satspuljeaftalen for 2012 afsat 5,7 mio. til at sørge for, at både viden og erfaringer fra mennesker, der har været under social forsorg, dokumenteres og formidles. Det er perioden fra 1945 og frem til bistandslovens indførelse i 1976 og udlægningen af særforsorgen i 1980, der skal beskrives og dokumenteres i forskningsprojektet. Det skal gøres ved at indsamle relevant arkivmateriale, og ikke mindst ved at få øjenvidneberetninger fra mennesker, der har været under social forsorg, været medarbejdere, pårørende eller haft anden tilknytning til området. For at give alle mulighed for at fortælle deres historie, bliver der oprettet en hjemmeside, hvor man kan indsende sine beretninger, enten som tekst, film eller lyd.

- Formålet med undersøgelsen er at få en vigtig og ofte overset del af socialhistorien beskrevet, så vi kan lære af tidligere tiders handlinger og fremadrettet sørge for de bedste vilkår for udsatte grupper, siger Martin Sandø, faglig konsulent i Socialstyrelsen.

Svendborg Museum vil stå for at løse opgaven med at indsamle dokumentation og øjenvidneberetninger samt udarbejde en rapport om socialhistorien i den nævnte periode. Resultaterne vil efterfølgende også blive formidlet i form af bl.a. undervisningsmateriale.

Fakta om det socialhistoriske projekt

  • Svendborg Museum vil indtil 2014 indsamle historier, viden og erfaringer, ved at gennemføre livshistorieinterview for tidligere beboere samt vidneseminarer for tidligere medarbejdere, ledere tilsynsførende mv.)
  • Museet opretter en hjemmeside, hvor personer kan indsende øjenvidneberetninger som tekst, film eller lyd. Hjemmesiden vil derudover løbende informere om projektet
  • Der i alt afsat 5, 7 mio. kr. til forskningsprojektet og udarbejdelsen af rapporten, der skal være færdig i 2014
  • Viden fra rapporten vil efterfølgende i 2015 blive formidlet på forskellig vis 

Mest Læste

Annonce