Nye metoder til at hjælpe børn og unge skal udbredes

22/04/2013 15:57

Social -og Integrationsministeriet

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup og satspuljepartierne har afsat 10 mio. kr. årligt til at udbrede evidensbaserede metoder, som skal hjælpe forældre til udadreagerende børn. Metoderne skal bredes ud til alle landets kommuner og regioner.

Formålet med metoderne er at give forældrene bedre forudsætninger for at klare forældrerollen og at skabe et godt samarbejde mellem hjemmet og skolen.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup og satspuljepartierne har afsat 10 millioner kroner årligt til et metodeudbredelsesprogram for børn og unge. Formålet er at forbedre udsatte børn og unges trivsel ved at udbrede brugen af programmerne til kommuner, regioner og private leverandører, der arbejder med udsatte børn og unge og deres familier. I de kommuner, der allerede arbejder med metodeprogrammerne, viser erfaringerne, at programmerne giver en positiv effekt for udadreagerende børn og deres forældre.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:
”Vi skal blive bedre til at skabe positive forandringer for udsatte børn og unge. Vi har et fagligt ansvar for at gøre brug af viden om, hvad der virker i indsatsen for det enkelte barn og den enkelte unge. Derfor ser jeg frem til det nye metodeudbredelsesprogram, så vi i samarbejde med kommuner og andre aktører på feltet kan udbrede og understøtte brugen af metoder, der har en dokumenteret effekt i indsatsen for at hjælpe børn og unge.”

Halvdelen af alle danske kommuner arbejder allerede med et eller flere evidensbaserede programmer (PMTO, DUÅ, MultifunC, MST og MTFC). Et evidensbaseret program betyder, at metoderne er godt beskrevet, at programmet har en dokumenteret virkning for målgruppen, at der er viden om implementeringen af programmet og at man ved hvad programmet koster, og hvad den samfundsmæssige gevinst er.

Socialstyrelsen rådgiver kommuner om, hvordan de bedst kan implementere programmerne og støtter kommunerne undervejs i processen, når implementeringen er sat i gang.

Mest Læste

Annonce