Regeringen indgår aftale med Enhedslisten om socialpakke til 1,1 mia. kr.

12/11/2012 14:55

Social -og Integrationsministeriet

Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om en socialpakke, der samlet giver 1,1 milliarder kroner til initiativer på social- og integrationsområdet over de næste fire år. I forbindelse med finansloven for 2013 er regeringen og Enhedslisten blevet enige om, hvordan pengene på social- og integrationsområdet skal fordeles. Der afsættes 1,1 milliarder kroner til initiativer over de næste fire år.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:
”Jeg glæder mig meget over den aftale, som vi har indgået med Enhedslisten. Med socialpakken sikrer vi 1,1 milliarder kroner til initiativer til mennesker, der har brug for støtte og vi forbedrer forholdene for rigtig mange udsatte borgere i vores samfund.”

Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag siger:
"Det er en rigtig god aftale, der mindsker uligheden i danskernes sundhed. Nu bliver det markant billigere at gå til tandlæge for mange af de mennesker, der har lav indkomst. Det vil betyde at flere går til tandlæge og vi forbedrer sundheden."

Johanne Schmidt-Nielsen (EL) siger:
”Det er på tide at de mest udsatte borgere i Danmark mærker, at vi rent faktisk har fået et nyt flertal. Med den her aftale giver vi en håndsrækning til nogle af de mennesker, der aldrig fik del i det økonomiske opsving, men som til gengæld har betalt dyrt efter krisen.”

Socialpakken indeholder:

• Styrkelse af tandsundheden for økonomisk vanskeligt stillede borgere
• Særligt børnetilskud til alle eneforsørgere og enlige adoptanter
• Initiativer mod udsættelse af lejere
• Flygtninge og personer fra Færøerne og Grønland undtages fra optjeningsprincippet for familieydelser
• Styrket integration af flygtninge og familiesammenførte
• Bedre forhold for handlede personer

• Forbedret service og hurtigere sagsbehandling på familiesammenføringsområdet
• Penge til Natcafeen på Nørrebro 

Mest Læste

Annonce