Regeringen offentliggør ny handicappolitisk handlingsplan

Politik

04/10/2013 09:38

Freja Eriksen

Regeringen offentliggør i dag en ny, langsigtet handlingsplan for handicapområdet. Handlingsplanen skal sætte rammerne for de kommende års handicappolitik på tværs af ministerierne.

Regeringen offentliggør i dag en ny langsigtet handlingsplan, der skal lægge sporene for dansk handicappolitik de kommende år og for den fortsatte implementering af FN’s handicapkonvention.

Det overordnede mål med handlingsplanen er et inkluderede samfund præget af mangfoldighed, ligeværdighed og respekt for forskellighed. Et samfund, hvor alle har lige muligheder for at deltage i samfundets mange fællesskaber, og hvor hver enkelt borger kan udnytte sit fulde potentiale.  

Regeringen vil blandt andet sende et stærkt signal om, at al form for diskrimination er uacceptabelt. Derfor giver social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen en ny antidiskriminationsenhed ekstra penge til at undersøge og bekæmpe diskrimination mod mennesker med handicap. 

Patientforeninger: Vi er nødt til at slå kommunerne i hovedet

Patientforeninger: Vi er nødt til at slå kommunerne i hovedet

Interview med Stig Langvad, Nadia Buchard og Leif Vestergaard Pedersen

 

 

 

 

Den nye handlingsplan sætter også fokus på forebyggelse med et ambitiøst initiativ som skal ruste forældre til børn med handicap til at mestre dagligdagen og skabe en god hverdag for hele familien. Initiativet skal udvikle og udbrede forældretræningsprogrammer og anden målrettet støtte til familier, der fx oplever særlige udfordringer i tiden efter at have fået et barn med handicap.

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen siger:
”Jeg er stolt over i dag at kunne præsentere handlingsplanen, Et samfund for alle. For mig er det allervigtigste, at vi har et mangfoldigt og inkluderende samfund, hvor alle har lige muligheder for at deltage og udleve deres ønsker og drømme. Derfor er jeg netop glad for, at vi med handlingsplanen iværksætter en række initiativer, der skal styrke inklusionen samtidig med, at vi sætter ind over for diskrimination af mennesker med handicap. Alle skal opleve, at de er en værdifuld og værdsat del af det danske samfund.”

Undervisningsminister Christine Antorini siger;
"God inklusion styrker alle børns læring, og derfor skal flere elever med særlige behov fremover deltage i den almindelige undervisning i folkeskolen og være en del af deres lokale fællesskab. Inklusion af børn og unge med handicap eller særlige behov har stået højt på den uddannelsespolitiske dagsorden længe. Denne handlingsplan og de ambitiøse mål for inklusion og for folkeskolens udvikling er en central del af vores bidrag til, at vi kan nå målet om, at alle elever skal blive så dygtige, de kan. Det gælder også for børn og unge med handicap.”

 Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard siger:
”Regeringen har en meget ambitiøs målsætning om den bedst uddannede generation nogensinde, hvor alle uddannelsessøgende skal udfordres til at udfolde deres fulde potentiale. Derfor vil regeringen også have fokus på en øget og bedre inklusion af uddannelsessøgende med handicap. Mange af de udfordringer, studerende med handicap møder, kan vi med fordel i højere grad bruge som et afsæt til at udvikle nye og bedre undervisningsmetoder til gavn for alle studerende. F.eks. kan udvikling af både nye pædagogiske metoder og nye løsninger for tilgængelighed af tekster komme alle uddannelsessøgende til gode.”

Den handicappolitiske handlingsplan præsenterer først regeringens tre overordnede visioner for handicappolitikken, som sætter et nyt klart fokus på inklusion som bærende værdi for handicappolitikken. Derefter følger seks tematiserede kapitler, der hver indeholder en række målsætninger og initiativer. De seks temaer er: Medborgerskab og deltagelse; Uddannelse; Beskæftigelse; Mere viden og bedre effekt; Sammenhæng og kvalitet; Innovative løsninger, ny teknologi og øget tilgængelighed.

Regeringen vil drøfte handlingsplanen med satspuljepartierne i de kommende forhandlinger om satspuljen for 2014.

Læs handlingsplanen ”Et samfund for alle” her

Læs et sammendrag af handlingsplanen her

Mest Læste

Annonce