Social- børne- og integrationsministeren opretter anti-diskriminationsenhed

Politik

02/10/2013 14:44

Freja Eriksen

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen lancerer en ny anti-diskriminationsenhed, der skal mindske etnisk diskrimination og styrke den etniske ligebehandling.

Diskrimination og social udstødelse af nydanskere er uacceptabelt og en selvstændig barriere for integration. Derfor lancerer social- børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen nu en anti-diskriminationsenhed, som skal beskæftige sig med etnisk diskrimination og etnisk ligebehandling både indenfor og udenfor arbejdsmarkedet. Enheden skal arbejde for at mindske etnisk diskrimination og styrke den etniske ligebehandling.

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen siger:
”Diskrimination er en væsentlig barriere for integration, og det er alarmerende, at 48 procent af flygtninge og indvandrere oplever at være blevet diskrimineret inden for det sidste år. Alle borgere i Danmark har krav på at nyde de samme basale rettigheder, og vi skal derfor forhindre forskelsbehandling på grund af etnicitet, uanset om den forekommer på arbejdspladsen, i uddannelsessystemet, i nattelivet eller hvilket som helst andet sted i samfundslivet.”

Enheden skal blandt andet gennemføre en kortlægning af omfanget og karakteren af diskrimination i forhold til nydanskere, gennemføre kampagner samt koordinere lokale tiltag i kommuner og på arbejdsmarkedet.

Anti-diskriminationsenheden er et blandt flere initiativer, som regeringen vil lancere på integrationsområdet dette efterår, for at styrke integrationsindsatsen og understøtte regeringens mål på integrationsområdet.

Etableringen af en anti-diskriminationsenhed, der skal arbejde med etnisk diskrimination og etnisk ligebehandling, indgår som en del af regeringsgrundlaget. Der er samlet set afsat 10 mio. kr. til enheden og til de aktiviteter, som enheden skal gennemføre.

Mest Læste

Annonce