Tilbud om akut social hjælp til mennesker med sindslidelse giver bedre livskvalitet

04/03/2013 10:40

Social -og Integrationsministeriet

Tilbud om akut social hjælp til mennesker med sindslidelse giver bedre livskvalitet. Det viser evaluering af forsøg med akuttilbud, som er lettilgængelige tilbud om støtte, rådgivning og omsorg til mennesker med psykiske vanskeligheder uden for normal åbningstid. Fem ud af otte kommuner fortsætter deres tilbud efter projektudløb.

Borgere med psykiske vanskeligheder får øget deres livskvalitet af at få tilbudt akut social hjælp. Det viser en evaluering af forsøg med akuttilbud. Akuttilbud er lettilgængelige tilbud om støtte, rådgivning og omsorg til mennesker med psykiske vanskeligheder uden for normal åbningstid. Tilbuddene består i anonym rådgivning på telefon, personlig rådgivning og tilbud om overnatning.

Desuden viser evalueringen, at der er bred enighed blandt de projektansvarlige og flere centrale samarbejdspartnere om, at akuttilbud er økonomisk rentabelt og at tilbuddene er med til at hæve kvaliteten i den samlede ydelsesvifte i socialpsykiatrien. Fem ud af de otte deltagende kommuner fortsætter deres tilbud efter projektperiodens udløb. Tilbuddene er placeret i socialpsykiatrien, men fungerer i samspil med den regionale psykiatri.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:
”Det er helt centralt, at støtten til mennesker med psykiske vanskeligheder er mindst mulig indgribende, og at det så vidt muligt kan foregå i borgerens nærmiljø. Det glæder mig, at forsøg med akut social hjælp kan være med til at give den fleksibilitet i indsatsen, som er med til at hjælpe borgeren bedst muligt og øge den enkeltes livskvalitet.”

Satspuljepartierne blev i aftalen for 2008 enige om at igangsætte forsøg med akutte sociale tilbud til mennesker med sindslidelse. I alt otte kommuner har medvirket i projektet: Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Hedensted, Hjørring, Holbæk, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Herlev kommuner. De to sidstnævnte kommuner har arbejdet sammen om et tilbud. Udover en evaluering af projektet er der udarbejdet en kommuneguide til kommuner, der ønsker at oprette akuttilbud til deres borgere. Hensigten med guiden er at udbrede de gode erfaringer.

Læs evalueringen her

Se kommuneguiden her

Mest Læste

Annonce