”Vi får stadig flere ældre i Danmark, og de skal have mulighed for at bevare en hverdag med meningsfulde aktiviteter og social kontakt. De forebyggende hjemmebesøg er et godt redskab til at forebygge sygdom, svækkelse og ensomhed," siger socialminister Manu Sareen.
”Vi får stadig flere ældre i Danmark, og de skal have mulighed for at bevare en hverdag med meningsfulde aktiviteter og social kontakt. De forebyggende hjemmebesøg er et godt redskab til at forebygge sygdom, svækkelse og ensomhed," siger socialminister Manu Sareen.

Udsatte ældre får bedre hjælp til at komme videre i livet

Velfærd

08/4/15 9:53

Mikkel Sarka

Kommunerne skal fremover tilbyde ældre med særlige udfordringer et forebyggende hjemmebesøg tidligere end i dag, mens friske ældre kan vente til lidt senere i livet. Det er socialminister Manu Sareen blevet enig med satspuljepartierne om for at sikre, at de svageste ældre får den rette hjælp i tide.

Udsatte ældre vil fremover få tilbudt et forebyggende hjemmebesøg fra kommunen, fra de fylder 65 år. Det kan fx være ældre, der har mistet en ægtefælle eller er blevet udskrevet efter et længere hospitalsophold. På hjemmebesøget vil den ældre blive tilbudt en snak om dagligdagen, helbredet og kontakten med andre. Formålet er at hjælpe de ældre med råd og vejledning – eksempelvis om sociale aktiviteter i lokalområdet, om hvordan man holder sig i gang, og om mulighederne for at få hjælp.

Er man derimod ved godt helbred og uden særlige udfordringer, får man tilbudt et forebyggende hjemmebesøg som 75-årig – et såkaldt tryghedsbesøg – og igen årligt, fra man er fyldt 80.

Det er socialminister Manu Sareen netop blevet enig med satspuljepartierne om som opfølgning på Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger:

”Vi får stadig flere ældre i Danmark, og de skal have mulighed for at bevare en hverdag med meningsfulde aktiviteter og social kontakt. De forebyggende hjemmebesøg er et godt redskab til at forebygge sygdom, svækkelse og ensomhed. Men der er kæmpe stor forskel på, hvordan folk har det, når de bliver ældre. Mange 75-årige er meget aktive, de går til fitness og kor, mens andre er i risiko for at få alvorlige problemer med helbredet eller bliver socialt isoleret. Derfor målretter vi nu den forebyggende indsats til dem med mest behov.”

Aftalepartierne er enige om følgende model for de forebyggende hjemmebesøg:

• Forhøjelse af aldersgrænsen for obligatoriske årlige tilbud fra 75 år til 80 år 
• En udvidelse af de forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper i alderen 65 år til 79 år 
• ’Tryghedsbesøg’ til alle 75-årige 
• Forebyggende hjemmebesøg skal indgå i kommunens kvalitetsstandard 
• Fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet

Som en del af forebyggelsespakken vil regeringen og de øvrige partier bag aftalen bruge 10 millioner kroner på tre projekter, der kan bidrage til at målrette de forebyggende hjemmebesøg. De skal blandt andet give viden om, hvordan man får bedre fat i de socialt og økonomisk dårligst stillede ældre, som oftest siger nej tak til et hjemmebesøg. Og der skal udvikles et efteruddannelsesforløb til de medarbejdere, der foretager besøgene.

I dag skal kommunerne give alle borgere fra 75 år og op et tilbud om et årligt forebyggende hjemmebesøg.

Annonce