Udviklingsprogram skal styrke børns trivsel og læring i dagtilbud

Politik

04/11/2013 13:55

Freja Eriksen

Social-, Børne- og Integrationsministeriet har netop indgået en aftale med et konsortium om at gennemføre et stort forsøgs- og forskningsprogram for at skabe ny viden om, hvordan vi bedst muligt styrker børns trivsel, livsduelighed og læring i dagtilbuddene.

Et stort udviklingsprogram skal skabe ny viden om effekterne af det målrettede pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Viden og redskaber til det pædagogiske personale er nøglen til at nå målet om, alle børn skal trives og lære så meget, de kan. Der er afsat 25 mio. kr. til programmet.

Et konsortium bestående af Rambøll Management Consulting, Center for Børnesprog, Syddansk Universitet, Institut for Pædagogik og Læring, Aarhus Universitet, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og UC Nord har fået opgaven at gennemføre det store forsøgs- og forskningsprogram.

Annette Vilhelmsen, social-, børne- og integrationsminister, siger: 
”Det har stor betydning for børns trivsel og læring at være i dagtilbud, det viser al forskning. Vi ved også, at en indsats i 0-6 års alderen er langt mere virkningsfuld end en indsats, der sættes i gang senere i børnenes opvækst. Derfor skal vi hele tiden udvikle kvaliteten i dagtilbuddene.  Og vi skal sørge for, at det pædagogiske personale har den nødvendige viden og de rigtige redskaber til at styrke alle børns trivsel og læring, så de får de nødvendige livskompetencer.  Det skylder vi børnene, så de får det bedste afsæt for deres fremtid.”

Som en del af udviklingsprogrammet indgås der kontrakter med ca. 20 kommuner gældende for tre år. Hovedparten af kommunerne skal være forsøgskommuner, mens en mindre del af kommunerne skal være kontrolgruppe for forsøgene. Der lægges afgørende vægt på, at programmets resultater skal være konkrete og anvendelige for det pædagogiske personale i det daglige arbejde med børns trivsel og læring.

For yderligere at styrke kvalitetsudviklingen på området afsættes der otte. mio. kr. til en pulje, hvor der kan søges om penge til konkrete udviklingsprojekter. De nærmere kriterier for puljen bliver offentliggjort primo 2014.

Fakta
Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud tager afsæt bl.a. i Task forcen om Fremtidens Dagtilbud, som i maj 2012 opstillede fire pejlemærker for, hvad der er nødvendigt for, at dagtilbuddene kan arbejde kvalificeret med børns læring og inklusion. De fire pejlemærker omfatter:

• En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion
• Målrettet forældresamarbejde
• En stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling 
• Professionelt og tydeligt lederskab med fokus på kvalitetsudvikling

 

Mest Læste

Annonce