Regeringsgrundlag: Arbejdsmarked med høj beskæftigelse

Infrastruktur

28/06/2015 13:55

Nick Allentoft

Om ny trepartsaftale, dagpenge, indvandring og pension.
ARBEJDSMARKED MED HØJ BESKÆFTIGELSE I dag er alt for mange borgere i den arbejdsdygtige alder forsørget af det offentlige. Det er regeringens mål at flytte tusinder ud af offentlig forsørgelse og over i beskæftigelse. Derfor vil regeringen gennemføre reformer, der skal sikre, at det bedre betaler sig at arbejde. Det skal blandt andet ske ved at sænke skatten på arbejde. Flere i arbejde vil både have menneskelig værdi for den enkelte og være en gevinst for samfundet. Trepartsdrøftelser om vigtige samfundsspørgsmål I Danmark har vi en tradition for, at lønmodtagerne, arbejdsgiverne og politikerne sammen laver trepartsaftaler om væsentlige samfundsspørgsmål. Vi tager et fælles ansvar. Det har været med til at skabe mulighed for høj beskæftigelse, velstand og velfærd.   Regeringen ønsker at genoplive det brede samarbejde Derfor vil vi indkalde arbejdsmarkedets parter til trepartdrøftelser for at løse nogle af de udfordringer, som Danmark står over for. Det vil ske i forlængelse af, at der er indgået en politisk aftale om et nyt robust dagpengesystem. Temaerne i trepartsdrøftelserne vil blandt andet være at styrke danske virksomheders konkurrenceevne, uddannelse, flytte flere fra offentlig forsørgelse til job og sikre, at det danske arbejdsmarked kan håndtere udenlandsk arbejdskraft.   Ansvarlig indvandring af arbejdskraft Danmark skal i højere grad være åbent for udlændinge, der kan og vil bidrage til det danske arbejdsmarked, så flere kan medvirke til at styrke og udvikle Danmark. Danske virksomheder skal kunne klare sig i den internationale konkurrence. Det kræver, at virksomhederne kan rekruttere højtkvalificerede og dygtige medarbejdere. Regeringen vil derfor sikre danske virksomheder lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft. Vi vil nytænke de ordninger, der giver adgang til Danmark med henblik på beskæftigelse. Ordningerne skal i højere grad målrettes arbejdsmarkedets reelle behov. Hovedvejen til Danmark skal være via arbejde og uddannelse – ikke via familiesammenføringer og asyl. Det danske arbejdsmarked skal være karakteriseret af gode løn- og arbejdsvilkår. Udenlandske firmaer skal overholde danske love og regler. Og udenlandske lønmodtagere skal sikres de løn- og arbejdsvilkår, som gælder i Danmark.    Et robust dagpengesystem Regeringen ønsker, at dagpengekommissionen færdiggør sit arbejde. Dagpengekommissionen er blandt andet blevet bedt om at undersøge mulighederne for at øge dagpengesystemets robusthed i forhold til de udfordringer, der følger af et stadigt mere internationalt arbejdsmarked. Regeringen vil bede Dagpengekommissionen om at afrapportere inden Folketingets åbning i oktober. Herefter vil regeringen indlede forhandlinger med Folketingets partier med henblik på at opnå enighed om et robust dagpengesystem, der understøtter et fleksibelt arbejdsmarked med høj beskæftigelse og lav strukturel ledighed. Regeringen ønsker et dagpengesystem, der giver økonomisk tryghed for medlemmer ramt af ufrivillig ledighed. Regeringen prioriterer samtidig, at det nye dagpengesystem understøtter, at alle ledige står til rådighed for de job, der er. At mobiliteten på arbejdsmarkedet øges. At det bliver mere attraktivt at tage et kortvarigt job. Og at adgang til dagpenge forudsætter længerevarende arbejde her i landet. Som opfølgning på aftalen om refusionssystemet vil regeringen gennemføre den planlagte tilpasning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem pr. 1. januar 2018.   Pensionsreform skal skabe tryghed i alderdommen Det danske pensionssystem er grundlæggende velfungerende og robust. Det bygger især på folkepensionen, de meget udbredte arbejdsmarkedspensioner og de frivillige pensioner. Regeringen ønsker at styrke fundamentet for et trygt pensionssystem i Danmark. Vores mål er, dels at det bedre skal kunne betale sig at spare op, dels at flere sparer op til deres pension, så man har større økonomisk tryghed i alderdommen. Der er store samfundsmæssige fordele ved, at en stor del af fremtidens pensioner er opsparingsbaseret, men der er fortsat grupper, som ikke er dækket af arbejdsmarkedspensioner. Derfor vil regeringen i foråret 2016 gennemføre en pensionsreform, hvis hovedsigte er, at restgruppen af personer uden egen opsparing til alderdommen reduceres markant. Til brug herfor vil regeringen derfor anmode Pensionskommissionen om inden nytår at færdiggøre en rapport, der beskriver pensionsforholdene blandt pensionister både nu og i fremtiden. Rapporten skal have særligt fokus på de personer, som ikke foretager pensionsopsparing og indkomstforholdene for denne gruppe. Det kunne f.eks. være selvstændige, overførselsmodtagere og privat beskæftigede uden for LO/DA-området.  

Mest Læste

Annonce