Regeringsgrundlag: Effektiv hjælp til socialt udsatte

Velfærd

28/06/2015 14:02

Nick Allentoft

Socialt udsatte børn skal mødes med kærlighed og konsekvens.
EFFEKTIV HJÆLP TIL SOCIALT UDSATTE Regeringen ønsker, at alle får en god start på livet og gode muligheder. Derfor skal vi yde en effektiv hjælp til dem, der vokser op under vanskelige kår, og dem, der kommer skævt ind i livet. Børn og unge skal have en tryg barndom uden mobning. Men en stor del af den socialpolitiske indsats har ingen dokumenteret effekt. Det skal vi gøre bedre. Regeringen vil arbejde for, at der i socialpolitikken fokuseres på løsninger og redskaber, der gør en reel forskel. Der er behov for mere faktuel viden om, hvad der virker. Derfor skal arbejdet med at indsamle og systematisere data styrkes. Og en langt større del af hjælpen til socialt udsatte børn og voksne skal organiseres, så aktørerne kan lære af hinanden og udbrede effektive metoder. Socialt udsatte børn skal mødes med kærlighed og konsekvens.  Muligheden for magtanvendelse mod anbragte børn og unge anvendes forskelligt, blandt andet fordi grænserne i dag er uklare. Regeringen vil på bagrund af Magtanvendelsesudvalgets arbejde afklare reglerne. Anvendelse af magt er altid indgribende og skal så vidt mulig undgås. Men i enkelte tilfælde kan der være behov for øget adgang til at anvende magt. Regeringen vil bekæmpe ufrivillig hjemløshed. Vi vil blandt andet hjælpe udsatte med at fastholde deres bolig og nedbryde barrierer for et selvstændigt liv med sociale relationer og beskæftigelse. Regeringen vil desuden prioritere en særlig indsats målrettet unge hjemløse. Regeringen ønsker at forbedre stofmisbrugsbehandlingen og nedbringe dødeligheden blandt misbrugere. Dem, der ønsker behandling, skal tilbydes et hurtigt, effektivt og helhedsorienteret tilbud. Det offentlige skal naturligvis fortsat løfte socialt udsatte og arbejde målrettet med at bryde den sociale arv. Men det skal ikke ske på bekostning af den frivillige indsats. Tværtimod skal der gives bedre mulighed for, at private organisationer og frivillige kan tage et medansvar.  

Mest Læste

Annonce