Regeringsgrundlag: Et godt sundhedsvæsen skal være endnu bedre

Velfærd

28/6/15 11:59

Nick Allentoft

Hurtig udregning, privathospitaler, kræftplan IV, målrettet indsats for medicinske patienter samt en tryg alderdom.
ET GODT SUNDHEDSVÆSEN SKAL VÆRE ENDNU BEDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en grundpille i vores velfærdssamfund. Regeringen ønsker et sundhedsvæsen, der er til for patienterne – og det skal afspejle sig i indretningen i vores fælles sundhedsvæsen.   Ret til hurtig udredning og behandling Hvis man bliver syg, skal man hurtigt have at vide, hvad man fejler. En hurtig diagnose er forudsætningen for, at syge mennesker kan få behandling i tide. Og dermed er der større sandsynlighed for at blive rask. Derfor vil regeringen give alle patienter en reel ret til hurtig udredning. Hvis der ikke er kapacitet til at udrede en patient inden for 30 dage på de offentlige sygehuse, så skal man have mulighed for at få hjælp et andet sted. Det betyder, at hele eller dele af udredningen kan udføres på private hospitaler og klinikker, hvor det er fagligt muligt. Og alle patienter skal – uanset pengepung – have ret til at vælge hurtig behandling, når ventetiden på de offentlige sygehuse overstiger 30 dage. Det skal både gælde mennesker med fysisk sygdom og mennesker med psykisk sygdom.   Kræftplan IV Regeringen prioriterer kræftområdet højt. Kræftbehandlingen er blevet markant forbedret, og flere overlever kræft, men Danmark ligger stadig bag vores nabolande. Ventetiderne på kræftområdet er reduceret betydeligt, men de er fortsat for lange. Og for mange mennesker med kræft oplever, at de er kastebolde mellem forskellige afdelinger, læger og behandlinger. Derfor vil regeringen fremlægge en kræftplan IV, der skal sikre, at hele sundhedsvæsenet giver mennesker med kræft den bedst mulige behandling, hele vejen fra familielægen til specialisten på sygehuset. Regeringen vil arbejde for at udbrede patientansvarlige læger i sundhedsvæsenet. Først for kræftpatienter og siden også udbredt til flere dele af vores sundhedsvæsen.   Målrettet indsats for ældre medicinske patienter Regeringen vil også prioritere en målrettet indsats over for ældre medicinske patienter. Det er afgørende, at regionerne og kommunerne har og bruger de rette redskaber til at nedbringe antallet af unødige indlæggelser og patienter på gangene. For eksempel er kommunernes økonomiske incitament til at modtage færdigbehandlede patienter fra sygehuse i form af færdiggørelsestakster et centralt instrument til at skærpe kommunernes prioritering af området. Regeringen vil understøtte arbejdet med at skabe rammerne for mere sammenhængende indsatser i forhold til forebyggelses-, rehabiliterings- og plejeområdet. Derfor opretter regeringen et Sundheds- og Ældreministerium. Regeringen ønsker, at borgere i hele landet skal have adgang til et godt sundhedsvæsen. Regeringen finder det afgørende, at regionerne løfter de vigtige opgaver, som de har ansvaret for: At nedbringe ventetid på diagnose og behandling, øge ligheden i sundhedssystemet, behandle kræftpatienter til tiden, reducere overbelægningen, indføre patientansvarlige læger, forbedre indsatsen for mennesker med demens og kroniske sygdomme samt sørge for hurtig og effektiv genoptræning. Regeringen vil fastholde, at det ikke skal være indtægten, der afgør, om man får den bedste behandling hos lægen. Derfor vil regeringen ikke gennemføre ny brugerbetaling på sundhedsområdet i denne valgperiode. Regeringen vil i løbet af sommeren gøre status på sundhedsområdet og tage stilling til, hvilke områder der særligt skal prioriteres. I lyset af denne status vil regeringen umiddelbart efter sommerferien indbyde Danske Regioner til drøftelse af de økonomiske rammer for regionerne i 2016, således at regionerne kan have afsluttet budgetlægningen senest 15. oktober 2015.   En tryg alderdom Regeringen vil arbejde for, at ældre borgere kan klare sig selv så længe som muligt og leve et aktivt liv sammen med andre mennesker. Ældre skal have flere reelle valgmuligheder. Vi vil forbedre de ældres mulighed for selv at vælge leverandør til f.eks. hjemmesygepleje, madservice og plejehjemsplads. Regeringen vil også styrke demensområdet, så indsatsen for mennesker med demens bliver mere sammenhængende. Indsatsen forankres ét sted nemlig i Sundheds- og Ældreministeriet.  

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce