Regeringsgrundlag: Et mere trygt Danmark

Infrastruktur

28/6/15 12:13

Nick Allentoft

Om terror, kriminalitet, grænsekontrol og ungdomskriminalitet.
ET MERE TRYGT DANMARK Et effektivt værn mod terror Vi har i mange år vidst, at terrortruslen mod Danmark var alvorlig. Med de tragiske begivenheder i København tidligere på året blev truslen sørgeligt konkret. Regeringen vil styrke værnet mod terror. Danmark har et dygtigt politi og dygtige efterretningstjenester, som hver dag arbejder for at beskytte danskerne, og som har afværget konkrete terrorangreb her i landet. Regeringen vil blandt andet med den kommende flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden sikre, at myndighederne også fremover har de ressourcer, de har brug for. Regeringen vil også sætte ind over for truslen fra religiøs radikalisering og ekstremisme. Konflikten i Syrien og Nordirak, hvor ISIL’s brutalitet til stadighed chokerer verden, har skærpet truslen. Når danske statsborgere og udlændinge med opholdstilladelse i Danmark rejser til de ISIL-kontrollerede områder for at deltage i krigs- og terrorhandlinger, skaber det en øget risiko for terrorangreb i Danmark. Det skal bremses. Og regeringen vil bidrage til det internationale samarbejde mod terrorisme. Når myndighederne har afværget konkrete terrorangreb i Danmark, skyldes det blandt andet et effektivt samarbejde med udenlandske efterretningstjenester. Dette tætte samarbejde vil vi arbejde for at bevare og udbygge. Danmark skal fortsat deltage i den internationale koalition mod ISIL og bidrage militært til bekæmpelsen af terrororganisationen i Irak. Regeringen vil derfor fremlægge forslag til en forlængelse af mandatet for det danske bidrag, inden dette udløber til oktober.    En ny og strammere kurs mod kriminalitet Danmark er et sikkert og trygt land. Det skal vi blive ved med at være. Derfor vil regeringen sætte hårdt og resolut ind de steder, hvor trygheden er truet. Der er behov for en ny og strammere kurs mod kriminalitet. Det gælder blandt andet banders og rockergruppers kriminalitet, som bliver stadig mere rå og hensynsløs. Derfor vil regeringen fremlægge en ny rocker- og bandepakke med mere konsekvens og hårdere straffe. Kontrollen med rockere og bandemedlemmer skal styrkes. Og muligheden for prøveløsladelse skal begrænses. Regeringen vil også sætte ind over for udlændinge, der begår kriminalitet under deres ophold i Danmark. De misbruger det danske samfunds tillid. Kriminelle udlændinge skal udvises og hjemsendes til afsoning i størst muligt omfang. Derfor vil regeringen stramme udvisningsreglerne og styrke indsatsen for hjemsendelse af kriminelle udlændinge.   Regeringen ønsker, at politiet skal være mere synligt og skabe størst mulig tryghed for danskerne. Regeringen vil afsætte midler i den kommende flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden, som skal sikre, at politiet og andre relevante myndigheder har de ressourcer, de har brug for. Regeringen vil også øge optaget af politielever, etablere en politiuddannelse i det vestlige Danmark og sikre mere opgaveglidning i politiet, så ikkepolitimæssige opgaver i højere grad håndteres af andre medarbejdergrupper. Derudover vil regeringen i sommeren 2015 ekstraordinært afsætte midler, der skal nedbringe overarbejdspuklen i dansk politi. En effektiv bekæmpelse af kriminalitet kræver også et tæt europæisk politisamarbejde. Derfor ønsker regeringen at sikre, at Danmark fortsat kan deltage i det europæiske politisamarbejde Europol. Det er vigtigt for vores sikkerhed og tryghed. Regeringen vil derfor i overensstemmelse med aftalen om Danmark i Europol afholde en folkeafstemning for at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Med en tilvalgsordning bestemmer Danmark selv, hvilke dele af EU’s retssamarbejde vi skal deltage i, og hvilke dele vi skal stå uden for.   Styrket kontrol i Danmarks grænseområder Regeringen vil gennemføre en markant styrkelse af kontrollen i grænseområderne med henblik på at give politi og toldvæsenet bedre muligheder for at gribe ind over for grænseoverskridende kriminalitet og illegal indvandring. De kriminelle skal vide, at Danmark ikke er et fristed for grænseoverskridende kriminalitet – der skal sættes hårdt ind over for udenlandske tyvebander, narkohandlere og menneskesmuglere. Den styrkede kontrol vil bl.a. omfatte nyt udstyr og mere mandskab. Indsatsen skal ske inden for rammerne af Schengen-samarbejdet og i dialog med vores nabolande. Regeringen vil gå i dialog med de relevante myndigheder om, hvordan den styrkede kontrol konkret udmøntes.   Konsekvent indsats mod ungdomskriminalitet Ungdomskriminaliteten har været faldende i næsten ti år. Det er glædeligt. Men der er stadig en hård kerne af unge kriminelle, der begår alvorlig kriminalitet. Det er uacceptabelt. Derfor vil regeringen gennemføre en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Regeringen iværksætter et arbejde henimod et helt nyt system for unge kriminelle. Med en mærkbar konsekvens, når unge begår noget kriminelt. Og med større spillerum til at skræddersy den sanktion, der er mest effektiv i den konkrete sag – også selvom man er under 15 år.  

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce