Regeringsgrundlag: Ny udlænge- og integrationspolitik

Politik

28/6/15 12:17

Nick Allentoft

Færre flygtninge, ny integrationsydelse, sprogbonus og nyt integrationsprogram.
NY UDLÆNDINGE- OG INTEGRATIONSPOLITIK Et Danmark for dem, der kan og vil – en ny og konsekvent udlændingepolitik De senere år er udgifterne til udlændingeområdet steget markant. Og antallet af asylansøgere er på bare få år steget kraftigt. Samtidig er der udlændinge, som kommer til Danmark, men ikke bidrager til det danske samfund og ikke respekterer grundlæggende danske værdier som demokrati, ytringsfrihed, religionsfrihed og ligestilling mellem kønnene. Regeringen ønsker en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik, der skal sikre et åbent Danmark for dem, der kan og vil. Og lukke dørene for dem, som ikke vil. Regeringens første skridt er straks at fremsætte lovforslag med henblik på at gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark. Vi vil indføre en ny integrationsydelse på SU-niveau for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte og personer, der har været i Danmark i mindre end 7 år ud af de seneste 8 år. Det skal være muligt at få en sprogbonus samt forsørgertillæg. Optjeningsprincippet for flygtninges modtagelse af børnecheck, børnetilskud og folkepension skal genindføres. Derudover vil regeringen til efteråret blandt andet indføre nye og fleksible regler for familiesammenføring – det vil f.eks. betyde, at kravene strammes for de udlændinge, der har ringere forudsætninger for at blive integreret i det danske samfund. Vi vil også stille nye og skærpede krav til udlændinge, der ønsker permanent ophold og dansk statsborgerskab. Vi vil sikre en håndfast behandling af asylsager, blandt andet med en styrket kontrol af asylansøgeres identitet. Og muligheden for, at flygtninge kan opnå permanent ophold uden at kunne tale dansk og være i arbejde, skal afskaffes. Det er regeringens mål at reducere de samlede udgifter på udlændingeområdet med mindst 1 mia. kr. årligt. Samtidig vil regeringen styrke indsatsen i flygtningenes nærområde. Her kan vi hjælpe flere, end når vi bruger bistanden på indkvartering af asylansøgere i Danmark.   En vellykket integration Regeringen ønsker en vellykket integration, hvor flere vil Danmark, og færre lever i parallelsamfund. Det er uacceptabelt, at der i Danmark findes mennesker, der reelt er isolerede fra det omgivende samfund, og som lever efter egne normer og regler. Derfor vil regeringen fremlægge en plan til at forbedre indsatsen i ghettoområderne. Herudover vil regeringen indføre et nyt, styrket integrationsprogram med fokus på resultater. Både udlændinge og kommuner skal være forpligtet til en større indsats for at sikre en reel integration. Udlændinge skal have den stærkest mulige tilskyndelse til at komme i job. Derfor vil vi indføre en ny integrationsydelse på SU-niveau for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, og personer, der har været i Danmark i mindre end 7 år ud af de seneste 8 år. Det skal være muligt at få en sprogbonus samt forsørgertillæg. Opgaven med at få integrationen til at fungere er så stor, at der er behov for at etablere et Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium, der har fokus på denne opgave.   

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce